תרגול 2

1. יחידות

קשר שימושי:

2. דיפול

נרצה לדעת מספר נתונים על המערכת:

כמו כן נרצה לראות למה הביטויים מתקרבים, כאשר  - כלומר, כאשר מזניחים ביטויים מהצורה ,

נקרב את הביטוי כאשר .

דיפול יורד לפי !!

3. מערכת כמעט יציבה

4 מטעני q מקובעים. מהו הכוח שיפעל על Q?

הכוח שפועל על Q הינו 0.

כעת נניח כי Q נמצא במרחק קטן כלשהו ממרכז המערכת על ציר x. נסמן את המרחק ב-x.

נמצא מהו הכוח הפועל על המטען Q בחלק זה.

נמצא מהי האנרגיה הפוטנציאלית כאשר Q נמצא ב-x   -   ().

לאחר מכן נזכור כי , ונקבל כי הכוח הפועל על החלקיק הוא כוח הרמוני, ולכן המטען Q יתנדד סביב הראשית.

לכאורה נראה כי אם Q בראשית הצירים, יהיה שיווי משקל יציב.

אם זאת, באלקטרוסטטיקה אין שיווי משקל יציב.

ההסבר: התעלמנו מציר Z – אם נזיז את החלקיק מעט על ציר Z, הוא יתחיל לברוח מהמערכת.

מאת: דותן

תיקון על התאבכות של N סדקים

כתבת בהערה השנייה שיש יותר מינימות מאשר מקסימות אך זה לא נכון (מכיוון שהפונקציה גזירה...), בין כל 2 מקסימות יש מינימה ובין כל 2 מינימות יש מקסימה.
מאת: alontamir2@walla.com

תיקון המייל בתגובתי

תיקון מייל
מאת: alotamir2@walla.com

סעיף ב כאן

התארכות זמן זו נכונה אך ורק לגבי מאורע המתקיים במערכת אינרציאלית אחת באותה נקודה במרחב ולא לגבי כל הפרש זמנים ("דלתא טי") .
שיתוף:
| עוד