הרצאה 19 – טרנספורמציית לורנץ והשדה האלגטרומגנטי

טרנספורמצית לורנץ של  ו- (השדה האלקטרו מגנטי)

מקרה 1:

מקור השדה: 2 טבלות מישוריות, מקבילות ואינסופיות הטעונות  ומוסעות במהירות קבועה  במערכת המעבדה S.

מערכת  נעה ביחס למערכת S במהירות

במערכת S:

בתחום בין הטבלאות:       

בתחום מחוץ לטבלאות, מתקיים כי . כמו כן, .

במערכת S':

ראשית נראה כיצד משתנות המהירויות והצפיפויות במעבר למערכת :

כעת נביט כיצד משתנים השדות:

נשים לב לעובדה כי גם השדה החשמלי וגם השדה המגנטי ב- מערבים את השדה החשמלי וגם את המגנטי שהיו במערכת S.

מקרה 2:

נסובב כעת את הטבלאות ב-.

נחשב כעת את השדות במערכות השונות.

במערכת S:

במערכת :

סיכום

טרנספורמצית הרכיבים של  ו- בכיוונים ניצבים לכיוון המהירות:

הכללת התוצאה

נכליל כעת את התוצאה שקיבלנו כאן לנוסחאות שאינן תלויות בבחירת מערכת הצירים.

דוגמא

הוא בכיוון .  הוא בכיוון . כאשר אנו רוצים את הרכיב של השדה בכיוון  המכפלה היא למעשה מכפלה אנטי ציקלית, ולכן המינוס במשוואה הראשונה נהפך לפלוס במשוואה השניה.

משיקולים דומים, נגיע לכך ש: .

במילים אחרות, נוכל לכתוב כי . קיבלנו הכללה לנוסחה אותה הצגנו קודם.

בצורה דומה ניתן להכליל את כל המשוואות. נציג כאן את התוצאה הסופית:

אלו נוסחאות טרנספורמצית השדה המגנטי.

אינווריאנטיות

  1. .
  2. .

הכוח הפועל על מטען q, כוח לורנץ , נכון בכל מערכת ייחוס.

במעבור בין מערכות - השדות משתנים לפי נוסחאות הטרנספורמציה.

מקרים פרטיים חשובים

מקרה א'

במערכת S, , אולם - .

אנו למעשה במקרה זה באלקטרוסטטיקה - אם המטענים במנוחה, לא יווצר שדה מגנטי.

במערכת :

במערכת  המהירות היחסותית: . נוכל להמשיך לפתח את נוסחת הטרנספורמציה עבור השדה המגנטי בצורה הבאה:

מקרה ב'

במערכת S,  ואילו .

במערכת :

קיבלנו נוסחה סימטרית לחלוטין לנוסחה עבור השדה המגנטי פרט לסימן.דוגמא - קבלת השדה המגנטי שיוצר מטען נקודה הנע במהירות קבועה

נקבל כעת את השדה המגנטי  שיוצר מטען נקודתי  הנע במהירות קבועה V.

את השדה החשמלי של מטען נקודתי כזה אנו יודע לחשב. במערכת S, המטען q במנוחה:

מערכת  נעה ביחס למערכת  במהירות . ב-,  נע במהירות .

טרנספורמצית המאורעות המתאימה: .

נביט במערכת , בשדה על מישור xz:

מופיע שדה מגנטי רק בכיוון .

  השדה המגנטי לאורך ציר התנועה הוא 0.מאת: דותן

תיקון על התאבכות של N סדקים

כתבת בהערה השנייה שיש יותר מינימות מאשר מקסימות אך זה לא נכון (מכיוון שהפונקציה גזירה...), בין כל 2 מקסימות יש מינימה ובין כל 2 מינימות יש מקסימה.
מאת: alontamir2@walla.com

תיקון המייל בתגובתי

תיקון מייל
מאת: alotamir2@walla.com

סעיף ב כאן

התארכות זמן זו נכונה אך ורק לגבי מאורע המתקיים במערכת אינרציאלית אחת באותה נקודה במרחב ולא לגבי כל הפרש זמנים ("דלתא טי") .
שיתוף:
| עוד