פיסיקה

 


אלקטרוניקת הספק
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר מטעני קבלים - Capacitor Charging Power Supplies
מאמר
למטעני קבלים שימושים רבים בתעשיה - לייזרים פולסיים, מנורות Flash, טיפול בזיהום אוויר, סטריליזצית נוזלים ועוד. מצוינות שלוש טופולגיות שונות למטעני קבלים וכן השוואה בין הטופולוגיות.
אייל רוטמןמסמך מודפס
מסמך מודפס
3001 הורדות
39 עמודים
מאמר בקרת מערכות הספק באמצעות FACTS
מאמר
מערכות הספק הן מערכות מרמה ארצית עד רמה מקומית המחוללות חשמל ומספקות אותו. גנראטור המפיק חשמל ממקור אנרגיה פחמי או הידרואלקטרי, רשתות תפוצת ההספק, אמצעי המרתו ובקרתו והצרכן הסופי כולם מרכיבים במערכת הספק. מערכת ההספק ומימדיה מייצרת דינאמיקת עבודה מורכבת. בקרת המערכת מתבצעת כיום באמצעות FACTS - התקנים מבוססי אלקטרוניקת הספק. ועל כך במצגת לפנינו
אייל רוטמןמסמך מודפס
מסמך מודפס
2701 הורדות
43 עמודים


פיסיקה תיכונית
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום פיסיקה תיכונית - חשמל (אלקטרוסטטיקה)
סיכום
נושאים שונים באלקטרוסטטיקה - חוק קולון, מטען, חומרים מוליכים ומבודדים, השדה החשמלי, עקרון הסופרפוזיציה, אנרגיה פוטנציאלית חשמלית ומושג הפוטנציאל, קבלים שונים.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
16683 הורדות
11 עמודים
סיכום פיסיקה תיכונית - חשמל - חלק שני
סיכום
זהו המסמך השני בסדרת המסמך על פיסיקה תיכונית. הנושאים במסמך: זרם חשמלי, חוק אוהם, נגדים וקבלים, כללי קירכהוף, השדה המגנטי וכוח לורנץ, חוק ביו-סבר וחוק לנץ
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
12287 הורדות
9 עמודים
סיכום זרם חילופין - רמה תיכונית
סיכום
זרם ישר הינו תנועת אלקטרונים מפוטנציאל גבוה אל פוטנציאל נמוך, זרם חילופין לעומתו, הינו זרם של אלקטרונים שמחליף את כיוונו בתדירות קבועה מספר רב של פעמים בשנייה. מסמך זה מציג נושא זה ומתאים לתלמידי תיכון הלומדים אותו.
Stealth_Fighterמסמך מודפס
מסמך מודפס
15912 הורדות
6 עמודים


פיסיקה 2
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
ספר אלקטרוני פיסיקה 2ממ
ספר אלקטרוני
מסמך זה עוקב אחרי החומר של הקורס "פיסיקה 2מ" בטכניון, אם כי הוא איננו חומר רשמי של הטכניון. המסמך עודכן ביולי 2010, והוא מתאים לקורס פיסיקה 2ממ בטכניון.
ניר אדרמסמך אונליין
מסמך אונליין
32950 הורדות
151 עמודים
סיכום סיכום למבחן בפיסיקה 2מ
סיכום
מסמך המסכם את החומר הנלמד בקורס פיסיקה 2מ' ומהווה חומר עזר בלימודים למבחן. המסמך מכיל סיכומים על הפרקים: אלקטרוסטאטיקה, הפוטנציאל החשמלי, שדות חשמליים סביב מוליכים, זרמים חשמליים, השדות של מטענים נעים, השדה המגנטי, השראה אלקטרומגנטית, משוואת מקסוול ומשוואת גלים כללית, התאבכות ועקיפה.
אלון קרפןמסמך מודפס
מסמך מודפס
6801 הורדות
18 עמודים


פיסיקה קוונטית
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום אינטראקציה של פוטונים ואטומים
סיכום
סיכום משמיעה של הקורס אינטראקציה של פוטונים ואטומים בטכניון, באביב 2010. מרצה: אריק אקרמן. הנושאים במסמך: מודל לורנץ, קשר עם חומר דיאלקטרי, קרינת דיפול, תכונות מכניות של האור במסגרת מודל לורנץ, מודל איינשטיין, יסודות של מכניקה קוונטית, אופרטור צפיפות, הצגות, התפלגות Wigner, התאמת Weyl וסידור אופרטורים, שזירות קוונטית, שיבוט מצבים קוונטיים, קריטריון Peres-Horodecki
רונן אברבנאלמסמך מודפס
מסמך מודפס
2957 הורדות
27 עמודים
סיכום תורת האינפורמציה הקוונטית
סיכום
סיכום הרצאות הקורס "תורת האינפורמציה הקוונטית" בטכניון. המרצה: פרופ' יוסי אברון. הנושאים במסמך זה: מעגלים קוונטים, התמרת פוריה קוונטית, אלגוריתמים לחיפוש קוונטי, מדידות קוונטיות, תיקון שגיאות במחשבים קוונטיים, אינפורמציה נגישה, קריפטוגרפיה קוונטית.
גיא שקדמסמך מודפס
מסמך מודפס
2604 הורדות
52 עמודים
סיכום תורת הקוונטים 3
סיכום
סיכום הרצאות בקורס "תורת הקוונטים 3" (117007) בטכניון. המרצה: פרופ' אורן ברגמן. מסמך זה אינו חומר רשמי של הקורס, אלא סיכום אישי של סטודנט. הנושאים במסמך זה: משוואת דירק, משוואת קליין-גורדון, חלקיק באינטראקציה עם שדה אלקטרומגנטי ספין, פיזור, תורת ההפרעות ודיאגרמות פיינמן, קוונטיזציה שנייה, קוונטיזציה של שדה אלקטרומגנטי, שדה דירק ושדה קליין-גורדון.
רונן אברבנאלמסמך מודפס
מסמך מודפס
2877 הורדות
101 עמודים
סיכום פיסיקת קוונטים 1
סיכום
סיכום משמיעה של הקורס פיסיקת קוונטים 1 בטכניון, חורף 2008. מרצה: אסא אוירבך. הנושאים במסמך: פיסיקה קלאסית, דואליות גל-חלקיק, התמרת פורייה, ערכי תצפית, מרחבי הילברט, הנחות היסוד של מכניקת הקוונטים, משוואת שרדינגר, אוסצילטור הרמוני, חלקיק על טבעת, הצגות של תנע זוויתי, אטום המימן, ספין, תורת ההפרעות, הפרעות לא מנוונות, הפרעות מנוונות.
רונן אברבנאלמסמך מודפס
מסמך מודפס
9127 הורדות
126 עמודים
דף נוסחאות פיזיקה קוונטית 1 - דף נוסחאות
דף נוסחאות
דף נוסחאות עבור הקורס פיזיקה קוונטית 1 בטכניון. נושאי הקורס: פיסיקה קלאסית, דואליות גל-חלקיק, התמרת פורייה, ערכי תצפית, מרחבי הילברט, הנחות היסוד של מכניקת הקוונטים, משוואת שרדינגר, אוסצילטור הרמוני, חלקיק על טבעת, הצגות של תנע זוויתי, אטום המימן, ספין, תורת ההפרעות, הפרעות לא מנוונות, הפרעות מנוונות.
רונן אברבנאלמסמך מודפס
מסמך מודפס
2921 הורדות
4 עמודים
דף נוסחאות פיסיקה קוונטית 2 - דף נוסחאות
דף נוסחאות
דף נוסחאות למבחן הסופי עבור הקורס פיסיקה קוונטית 2 בטכניון (מרצה: יריב כפרי)
רונן אברבנאלמסמך מודפס
מסמך מודפס
2266 הורדות
9 עמודים
אוסף תרגילים פיסיקה קוונטית 2 - תרגול
אוסף תרגילים
סיכום תרגוליו של עומרי בהט בנושא פיסיקה קוונטית 2 במסגרת הטכניון, אביב 2008. הנושאים במסמך: התמרת פורייה, מטריצות צפיפות, תמונת הייזנברג, אוסצילטור הרמוני, ניסוי שני סדקים, הפיצול העל-דק, אפקט זימן, חלקיק קוונטי בשדה מגנטי, תורת ההפרעות תלוית הזמן, כללי ברירה למעברים אטומיים, תורת הפיזור - קירוב בורן
רונן אברבנאלמסמך מודפס
מסמך מודפס
4102 הורדות
23 עמודים
סיכום פיסיקת קוונטים 2
סיכום
סיכום משמיעה של הקורס פיסיקת קוונטים 2 בטכניון, אביב 2009. מרצה: יריב כפרי. הנושאים במסמך: מטריצת צפיפות, אינטגרלי מסלול, סימטריות ותנע זוויתי, תנועה של חלקיק טעון בשדה מגנטי, בעיות תלויות בזמן, פיזור אלסטי, חלקיקים זהים, הקירוב הסמי-קלאסי, חלקיקים זהים ואינטגרלי מסלול
רונן אברבנאלמסמך מודפס
מסמך מודפס
3215 הורדות
94 עמודים
דף נוסחאות דף נוסחאות בפיזיקה קוונטית - חלקיקים
דף נוסחאות
סוגי חלקיקים, הדרוגנים, חוקי שימור, מספר בריוני, הכוח החזק והצבע, חלקיקי אינטראקציה, איזופין, מאיצים, גלאים, גלאי מיואונים, סילון הדרוני, הלגרנג'יאן, חוקי אינטראקציות, התפלגויות וחלקיקים חשובים. קרדיט: נעמי אונקלוס-שפיגל
עוזמסמך מודפס
מסמך מודפס
2261 הורדות
3 עמודים
דף נוסחאות דף נוסחאות בפיזיקה קוונטית
דף נוסחאות
קבועים, קומוטטורים, טרנספורם פורייה, טנסור לוי צ'יויטה, כתיב דיראק, סטטיסטיקה, אטום מימן, מרחבי מכפלה פנימית, מדידות קוונטיות, פונקצית גל, תנע זוויתי, ועוד. קרדיט: נעמי אונקלוס-שפיגל
עמנואל מרדכימסמך מודפס
מסמך מודפס
2725 הורדות
4 עמודים


מכניקה אנליטית
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום מכניקה אנליטית
סיכום
סיכום הרצאות בקורס "מכניקה אנליטית" (114101) בטכניון. המרצה: ד"ר קרן כנרת. מסמך זה אינו חומר רשמי של הקורס, אלא סיכום אישי של סטודנט. הנושאים במסמך זה: סקירת המכניקה הניוטונית, עקרונות וריאציה ומשוואת לגרנז', חוקי שימור, כוח מרכזי והתנועה של שני חלקיקים, פיזור, תנועת גוף קשיח, סיבובים, זווית אוילר, טנסור ההתמדה, תנועת הסביבון, תנודות קטנות, מציאת אופני התנודה כבעיה של ערכים עצמיים, הפורמליזם הקאנוני, ההמילטוניאן, טרנספורמציות קנוניות, סוגרי פואסון, משפט ליוביל, משוואת המילטון-יעקבי.
רונן אברבנאלמסמך מודפס
מסמך מודפס
5976 הורדות
87 עמודים


אלקטרומגנטיקה
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום אלקטרודינמיקה
סיכום
סיכום משמיעה של הקורס אלקטרודינמיקה בטכניון, חורף 2009. מרצה: יוסי אברון. הנושאים במסמך: יחסות ומשוואות מקסוול, טנזורים, טרנספורמציית לורנץ, קינמטיקה ודינמיקה יחסותית, תורה אלקטרומגנטית, פתרון משוואות מקסוול, שדות של מטען נע, משוואת הגלים.
רונן אברבנאלמסמך מודפס
מסמך מודפס
2847 הורדות
73 עמודים
סיכום תורה אלקטרומגנטית
סיכום
סיכום משמיעה של הקורס תורה אלקטרומגנטית בטכניון, אביב 2009. מרצה: בוריס שפירא. הנושאים במסמך: אלקטרוסטטיקה, פיתוח בבפונקציות עצמיות, הפרדת משתנים, פיתוח במולטיפולים, עבודה ואנרגיה באלקטרוסטטיקה, אלקטרוסטטיקה של חומרים דיאלקטריים, מגנטוסטטיקה, חוק ביו סבר, שדות מגנטיים בחומר, חוק פארדיי ואנרגיה מגנטית, משוואות מקסוול, חוקי שימור, גלים אלקטרומגנטיים בריק, משוואות מקסוול בחומר, אלקטרודינמיקה, תורת היחסות, מרחב מינקובסקי
רונן אברבנאלמסמך מודפס
מסמך מודפס
6322 הורדות
94 עמודים


פיסיקה 3
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
דף נוסחאות פיסיקה 3ח - דף נוסחאות
דף נוסחאות
הצעה לדפי נוסחאות בקורס "פיסיקה 3ח" (114073) בטכניון. הדף הוכן ע"י סטודנט ואינו חומר רשמי של הקורס. נושאי הקורס: קרינת גוף שחור, אפקט פוטואלקטרי, קרינת X, פיזור ברג, אפקט קופמטון, גלי דה-ברולי, חבורת גלים, עקרון אי הוודאות של הייזנברג, פיזור רטפורד, ספקטרום אטומי, מודל האטום של בוהר, משוואת שרדינגר, אוסצילטור הרמוני, חלקיק בתיבה, ניוון, הצגה מטריציונית של תורת הקוונטים, אטום המימן לפי שרדינגר, ספין וניסוי שטרן-גרלך, עקרון האסור של פאולי, אטומים רבי אלקטרונים, מבנה של מוצקים, מודל פרמי למתכת, פסי אנרגיה של מתכות, מוליכים למחצה ומבודדים, מוליכות על.
לא ידועמסמך מודפס
מסמך מודפס
4152 הורדות
6 עמודים


שונות
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום מרחבי זמן וחורים שחורים
סיכום
סיכום הקורס "מרחבי זמן וחורים שחורים" (114102) בטכניון. המרצה: פרופ' נועם סוקר. הנושאים במסמך: יחסות פרטית, מרחב עקום - תיאור של כבידה חדשה, חורים שחורים, מטריקה קוסמולוגית.
גיא שקדמסמך מודפס
מסמך מודפס
1601 הורדות
67 עמודים
סיכום מצב מוצק
סיכום
סיכום הקורס "פיזיקה של מצב מוצק" (114217) בטכניון. המרצה: פרופ' אורי סיוון. הנושאים במסמך: שפה ומושגים, פיזור קרני X מגביש, גז אלקטרונים חופשיים, אינראקציה של שדה אלקטרומגנטי עם מתכות, תנועה של אלקטרונים בפוטנציאל מחזורי, קירוב אלקטרונים כמעט חופשיים, מודל צימוד חזק Tight Binding, דינמיקה של אלקטרונים בפוטנציאל מחזורי - מודל סמי קלאסי, מוליכים למחצה, פונונים,
גיא שקדמסמך מודפס
מסמך מודפס
2043 הורדות
85 עמודים
עדכניות המסמכים:
נכון לעכשיו לא מוצגים גם מסמכים לא רלוונטיים בעת גלישתך באתר.
להצגת כל המסמכים לחץ כאן.