הרצאה 10 – הזרם החשמלי, צפיפות הזרם, חוק אוהם

זרמים חשמליים

מטען נע בהשפעת שדה חשמלי בתוך חומרים מוליכים.

באלקטרוסטטיקה, המצב הבא היה נכון לגבי מוליכים:

מתקיים: , אולם

אם נרצה לקיים תנועת מטענים, נצטרך כל הזמן לדאוג שבמוליך יהיה שדה שונה מאפס. כדי לעשות זאת, נשתמש במקור אנרגיה היכול להניע מטענים - מקור כוח אלקטרו מניע - כא"מ.

על המקור לדאוג שיהיה כל העת הפרש פוטנציאלים על המוליך. .

במקרה כזה, השדה בתוך המוליך יהיה שונה מאפס.

על מטען q פועל כוח חשמלי: .

אלקטרודות: מוליכים אידיאלים המחברים בין מקור הכא"מ לבין החומר בו מתרחשת זרימת המוליכים.

זרם וצפיפות

זרם:

יהי חומר מוליך בו נעים מטענים ויהי S משטח פתוח במוליך.

יהי Q(t) כמות המטען החוצה את המשטח בזמן .

הזרם I דרך המשטח S יוגדר כך:

יחידות:

ומתקיים: .צפיפות הזרם:

כל מוליך מכיל "נושאי מטען".

נושאי המטען: במתכת - אלקטרונים. בתמיסה אלקטרוליטית - מלח במים.

נושא מטען מאופיין על ידי מסה , מטען  ומהירות .

ישנם סוגים שונים של נושאי מטען: . צפיפות נושאי המטען מסוג j: .

ניקח משטח ישר S. בזמן  יחצו את המשטח  נושאי מטען.

המטען שעובר הינו dQ:

והזרם:

הזרם הינו תלוי במשטח ובתכונות נושאי המטען.

ווקטור צפיפות הזרם יוגדר כך:

מתקיים:

יחידות:

כאשר ישנם סוגים שונים של נושאי מטען מתקיים:

טענה

עבור משטח פתוח S כלשהו, מתקיים כי:חוק שימור המטען ומשוואת הרציפות

נתון חומר מוליך - משטח סגור S הכולא נפח .

כמו כן נתונה צפיפות הזרם: .

מהו הזרם היוצא ממשטח זה?

הזרם הכללי היוצא מהמשטח: .

הזרם היוצא מהשטח שווה לקצב הירידה בכמות המטען הכלוא בנפח .

משוואת הרציפות האינטגרלית:

זוהי בעצם צורה נוספת לחוק שימור המטען.

נשתמש במשפט גאוס:

משוואות הרציפת בצורה דיפרנציאלית:

מקרה פרטי: זרם סטציונרית (עמידה)

דרך S סגור מתקיים כי I=0.

חוק אוהם

משוואת התנועה (ניוטונית) עבור נושא מטען אחד בשדה : .

תוצאה: קיים קשר ישיר בין השדה החשמלי לתאוצה.

בחומרים מוסיימים מתקיים חוק אום, המציג קשר ישיר בין השדה החשמלי אל המהירות:

כאשר  היא המוליכות הפנימית (המוליכות הסגולית).

 היא אחידה, איזוטרופית וקבועה.

התפלגות השדה  ו- נקבעים על ידי הצורה הגיאומטרית של האלקטרודות.מקרה פרטי:

מוליך  בצורת גליל ישר, שטח חתך  ובעל אורך L.

מתקיים: .

נשתמש בחוק אום:  דרך שטח החתך a.

נגדיר את ההתנגדות:

קיבלנו צורה נוספת לחוק אום:

יחידות:

אלמנט

CGS

MKSמאת: דותן

תיקון על התאבכות של N סדקים

כתבת בהערה השנייה שיש יותר מינימות מאשר מקסימות אך זה לא נכון (מכיוון שהפונקציה גזירה...), בין כל 2 מקסימות יש מינימה ובין כל 2 מינימות יש מקסימה.
מאת: alontamir2@walla.com

תיקון המייל בתגובתי

תיקון מייל
מאת: alotamir2@walla.com

סעיף ב כאן

התארכות זמן זו נכונה אך ורק לגבי מאורע המתקיים במערכת אינרציאלית אחת באותה נקודה במרחב ולא לגבי כל הפרש זמנים ("דלתא טי") .
שיתוף:
| עוד