תרגול 6

שאלה 1

נתונים שני לוחות אינסופיים טעונים מקבילים למישור xy שהמרחק ביניהם במערכת המעבדה הוא d.

הלוח העליון נע במהירות  יחסית למעבדה, והוא טעון בצפיפות משטחית  במערכת המנוחה שלו.

הלוח התחתון נע במהירות  יחסית למעבדה, והוא טעון בצפיפות משטחית  במערכת המנוחה שלו.

א.      חשבו את צפיפות המטען במערכת המעבדה של שני הלוחות.

ב.       חשבו את השדה החשמלי של שני הלוחות במערכת המעבדה.

ג.        חשבו את צפיפות המטען של הלוח התחתון במערכת הלוח העליון.

ד.       חשבו את השדה החשמלי של שני הלוחות במערכת הלוח העליון.

תשובה א'

עבור הלוח העליון:

עבור הלוח התחתון:

האורך בכיוון ציר x מתקצר בשיעור , ולכן צפיפות המטען גדלה בשיעור זה.

תשובה ב'

השדה של הלוח העליון:

השדה של הלוח התחתון:

ומכאן, השדה של שני הלוחות יחד הינו:

נשים לב שבניגוד ללוחות הנמצאים במנוחה במערכת המעבדה, במקרה זה השדה מחוץ לקבל שונה מאפס.תשובה ג'

תוך שימוש בטרנספורמצית לורנץ של מהירויות, נוכל לומר כי במערכת המנוחה של הלוח העליון, הלוח התחתון נע במהירות , כאשר V היא מהירות מערכת המעבדה ביחס ללוח העליון - .

מכאן:

ומכאן צפיפות המטען של הלוח התחתון, כי שנראית במערכת של הלוח העליון:

תשובה ד'

השדה החשמלי של שני הלוחות במערכת המנוחה של הלוח העליון הוא הסכום של כל אחד מהשדות, של הלוח העליון של הלוח התחתון, במערכת המנוחה של הלוח העליון.

השדה של הלוח העליון במערכת המנוחה שלו:

השדה של הלוח התחתון במערכת המנוחה של הלוח העליון:

ולכן:

שאלה 2

מטען נקודתי נע במהירות קבועה  מ בכיוון חיובי על ציר x. בזמן  המטען עוצר בבת אחת בראשית הצירים . במישור, בנקודה  נמצא צופה המודד את השדה החשמלי במקום הימצאו בשני זמנים: , כאשר  קטן מאוד יחסית ל-.

מהי הזווית בין הכיוונים של השדות החשמליים שנמדדו? רשמו את השדה החשמלי בשני זמנים אלו.תשובה

הזמן שלוקח לכדור האור להגיע מ- עד לנקודה  היא .

בזמן  כדור האור עדיין לא הגיע לצופה ולכן הוא רואה שדה של מטען הנמצא בנקודה .

לכן, הזווית עם ציר  של השדה היא .

נמצא את השדה ברגע . נסמן ב- את מערכת החלקיק, וב- את מערכת המעבדה.

במערכת החלקיק: .

השדה במערכת החלקיק:

הנקודה בה נמצא הצופה היא . נציב , ומכאן:

השדה במערכת החלקיק:

השדה במערכת המעבדה S הינו: .

ולכן:

השדה במערכת המעבדה:

אכן מתקיים כי:

השדה בזמן  הוא שדה של חלקיק במנוחה: .

מאת: דותן

תיקון על התאבכות של N סדקים

כתבת בהערה השנייה שיש יותר מינימות מאשר מקסימות אך זה לא נכון (מכיוון שהפונקציה גזירה...), בין כל 2 מקסימות יש מינימה ובין כל 2 מינימות יש מקסימה.
מאת: alontamir2@walla.com

תיקון המייל בתגובתי

תיקון מייל
מאת: alotamir2@walla.com

סעיף ב כאן

התארכות זמן זו נכונה אך ורק לגבי מאורע המתקיים במערכת אינרציאלית אחת באותה נקודה במרחב ולא לגבי כל הפרש זמנים ("דלתא טי") .
שיתוף:
| עוד