תרגול 13

שאלה 1

נתון השדה החשמלי של גל אלקטרומגנטי בריק: .

א. מהו כיוון ההתקדמות?

ב. מהו אורך הגל? מה התדירות?

ג. מצא את השדה המגנטי, הראה כי .

ד. מצא את ווקטור פוינטינג.

ה. חשב את עוצמת האור (הספק ליחידת שטח) על המישור .

תשובה 1

א. כיוון ההתקדמות: .

ב. אורך הגל: . תדירות: .

ג. השדה המגנטי:ד. ווקטור פוינטינג:

ה. עוצמת האור של המשטח:

עבור המישור , מתקיים כי .

פיתוח עזר:

כאשר  זו הזווית בין  לציר .

הערה

מתקיים כי , כאשר u היא צפיפות האנרגיה האלקטרומגנטית (ניתן להוכיח).

עבור גל אלקטרומגנטי בחומר מתקיים:

מאת: דותן

תיקון על התאבכות של N סדקים

כתבת בהערה השנייה שיש יותר מינימות מאשר מקסימות אך זה לא נכון (מכיוון שהפונקציה גזירה...), בין כל 2 מקסימות יש מינימה ובין כל 2 מינימות יש מקסימה.
מאת: alontamir2@walla.com

תיקון המייל בתגובתי

תיקון מייל
מאת: alotamir2@walla.com

סעיף ב כאן

התארכות זמן זו נכונה אך ורק לגבי מאורע המתקיים במערכת אינרציאלית אחת באותה נקודה במרחב ולא לגבי כל הפרש זמנים ("דלתא טי") .
שיתוף:
| עוד