הרצאה 2 – שטף חשמלי, גדיאנט ושדה וקטורי

דוגמא

מהו השטף של שדה חשמלי של מטען נקודתי q דרך מעטפת כדור (ברדיוס r), ש-q נמצא במרכזו?

נגדיר: A, המשטח שלנו, הוא כדור ברדיוס R. נשים לב שעקב הסימטריה של הבעיה, בכל נקודה  ו- מקבילים. מכאן: .

ניגש לחישוב השטף:

  • שטף ליחידת שטח זוהי עוצמת השדה.

נכליל את התוצאה. ניקח משטח סגור כלשהו.

את המטען הכלוא בתוך המשטח, נעטוף בכדור דמיוני קטן הנמצא כולו בתוך המשטח.

נטען שהשטף העובר דרך a והשטף העובר דרך A זהה.

מכאן נכליל ונאמר: A משטח סגור כלשהו, q מטען נקודתי בתוך המשטח. מתקיים:

שימושים לחוק גאוס – חישוב  כאשר המקורות הם התפלגויות בעלות סימטריה.

א. התפלגות מטען בעלת סימטריה כדורית .

עבור התפלגות מטען בעלת סימטרית כדורית, השדה הוא רדיאלי - . נבחר משטח גאוסי שהוא מעטפת כדורית ברדיוס r, שמרכזה במרכז ההתפלגות .

נסמן ב-S את שטח המעטפת, ואז:

כאשר  היא כמות המטען בכדור שרדיוסו r.

מקרים פרטיים:

א1. מקור השדה הוא מטען Q המפולג בצורה אחידה על פני מעטפת כדור ברדיוס R.

צפיפות המטען המשטחית:

נשים לב כי יש אי רציפות ב-E על הקליפה. מצד אחד של הקליפה השדה הוא 0, ומצידה השני השדה הוא .

תוצאה כללית: במעבר דרך שכבה דקה טעונה בצפיפות משטחית , רכיב  בניצב לשכבה עובר בצורה לא רציפה: .א2. כדור ברדיוס R טעון בצורה אחידה, כך שמטענו הכללי Q.

צפיפות המטען הנפחית (מרחבית):

עבור :

נסכם:

במקרה זה אין קפיצה בשדה החשמלי.מאת: דותן

תיקון על התאבכות של N סדקים

כתבת בהערה השנייה שיש יותר מינימות מאשר מקסימות אך זה לא נכון (מכיוון שהפונקציה גזירה...), בין כל 2 מקסימות יש מינימה ובין כל 2 מינימות יש מקסימה.
מאת: alontamir2@walla.com

תיקון המייל בתגובתי

תיקון מייל
מאת: alotamir2@walla.com

סעיף ב כאן

התארכות זמן זו נכונה אך ורק לגבי מאורע המתקיים במערכת אינרציאלית אחת באותה נקודה במרחב ולא לגבי כל הפרש זמנים ("דלתא טי") .
שיתוף:
| עוד