השלמה - הכוח המגנטי הפועל בין שני תיילים נושאי זרם

נחשב בעזרת הגדרת השדה המגנטי, את הכוח המגנטי הפועל בין שני תיילים מקבילים נושאי זרם.

נסמן ב-r את המרחק בין התילים, וב- את הזרמים הזורמים בהם.

אנו מניחים שלתילים יש אורך אינסופי. אנו רוצים לחשב את הכול הפועל על קטע של אחד התילים, שיש לו אורך סופי . הזרם בתיל 1 יוצר שדה מגנטי, שעוצמתו במקום הימצאו של תיל 2 היא .

בתוך תיל 2, בכל ס"מ אורך שלו, יש  מטענים נעים, לכל אחד מהם מטען  ומהירות . מטענים נעים אלה מהווים את הזרם . . לפי חוק לורנץ, הכוח הפועל על כל אחד מהמטענים הוא , ומכאך הכוח הפועל על כל קטע באורך ס"מ בתיל 2 הוא , או .

כעת אנו יכולים לנסח את הכוח הפועל על קטע באורך l של תיל 2: .

הכוח על קטע l על תיל 1, הנוצר עקב השדה המגנטי של תיל 2 ניתן בצורה זהה.

אם הזרם בשני התיילים הוא באותו כיוון, הכוח ביניהם הוא כוח משיכה.

אם הזרם בשני התיילים הוא בכיוונים מנוגדים, הכוח ביניהם הוא כוח דחייה.



מאת: דותן

תיקון על התאבכות של N סדקים

כתבת בהערה השנייה שיש יותר מינימות מאשר מקסימות אך זה לא נכון (מכיוון שהפונקציה גזירה...), בין כל 2 מקסימות יש מינימה ובין כל 2 מינימות יש מקסימה.
מאת: alontamir2@walla.com

תיקון המייל בתגובתי

תיקון מייל
מאת: alotamir2@walla.com

סעיף ב כאן

התארכות זמן זו נכונה אך ורק לגבי מאורע המתקיים במערכת אינרציאלית אחת באותה נקודה במרחב ולא לגבי כל הפרש זמנים ("דלתא טי") .
שיתוף:
| עוד