הרצאה 24 – גל עומד, גלים במרחב ובמישור

ב. גל עומד במערכת סגורה (סופית)

כל נקודה זזה באמפליטודה קבועה, אם כי לכל נקודה תיתכן אמפליטודה משלה.

דוגמא

מיתר מוחזק בשני קצותיו.             . למיתר אורך L. המיתר עשוי מחומר בצפיפות , והוא מתוח בצפיפות אורכית . כל נקודה מבצעת תנועה הרמונית. האמפליטודה היא פונקציה של המקום.

פתרון של גל עומד (הרמוני): .

בגל רץ הפאזה (תוכן הסינוס) הוא קומבינציה ליניארית של פונקציה של המקום ופונקציה של הזמן.

נחפש מיהו :

הקבועים נקבעים לפי תנאי שפה/התחלה.

במקרה שלנו המיתר מוחזק בשני קצותיו, ולכן .ידוע כי   ולכן:

.

כעת:

מספר הגל: אורך הגל:

בניגוד למקרה של הגל הרץ, בו k יכול לקבל כל ערך ממשי, במקרה של גל עומד (במערכת סגורה), הערך של k הוא כפולה שלמה של . כמו כן:

תדירות זוויתית:                                 תדירות גל עומד:

תדירות יסודית של גל עומד היא . כמו כן,  נקראות תדירויות הרמוניות של המיתר, והן מגדירות את כל התדירויות האפשריות למיתר.

מצב שיווי משקל

 תנועה יסודית

 הרמונית ראשונה

 הרמונית שנייהגלים בתווך תלת ממדי (מרחב) ודו ממדי (מישור)

א. גל רץ במרחב

1. גלים מישוריים:

במימד אחד קיבלנו: .

בשלושה ממדים מתקיים:

פתרון של משוואת גל רץ בתווך 3 ממדי:

הוכחה:

צילום הגל ברגע  מסויים: .

מכאן: , כאשר  קבוע.  זוהי משוואה של מישור אשר ניצב ל- (וקטור יחידה במרחב מגדיר מישור הניצב לו).

המשוואה בעצם מתארת גל אשר מקבל את אותו הערך על מישורים

ניצבים לכיוון , ולכן גל זה נקרא גל מישורי מתקדם במרחב.

פתרון של משוואת גל רץ בתווך 2 ממדי:

הגדרה

חזית הגל - המקום הגאומטרי שבו זמן נתון t יש ל- ערך מסויים. כאשר חזית הגל היא מישורית, הגל הוא גל מישורי (3 ממדים). כאשר הגל הוא דו ממדי - חזית הגל היא חזית קווית.

מקרה פרטי: גל מישורי הרמוני רץ:

 זהו ווקטור הגל (ווקטור קבוע!). מתקיים: .  זהו כיוון התקדמות הגל.

מהירות הפאזה:

2. גל כדורי (במישור - גל מעגלי): נובע ממקור נקודתי.מאת: דותן

תיקון על התאבכות של N סדקים

כתבת בהערה השנייה שיש יותר מינימות מאשר מקסימות אך זה לא נכון (מכיוון שהפונקציה גזירה...), בין כל 2 מקסימות יש מינימה ובין כל 2 מינימות יש מקסימה.
מאת: alontamir2@walla.com

תיקון המייל בתגובתי

תיקון מייל
מאת: alotamir2@walla.com

סעיף ב כאן

התארכות זמן זו נכונה אך ורק לגבי מאורע המתקיים במערכת אינרציאלית אחת באותה נקודה במרחב ולא לגבי כל הפרש זמנים ("דלתא טי") .
שיתוף:
| עוד