הרצאה 17 – משוואת פואסון לפונקציה ווקטורית, חוקי ביו-סבר, סולונואיד

משוואת פואסון לפונקציה ווקטורית

בהרצאה הקודמת קיבלנו את משוואות פואסון: .

כל אחד מרכיבי  מקיים את משוואת פואסון, ולכן ניתן לרשום:

ובאופן דומה לרשום משוואות גם עבור .

באלקטרוסטטיקה קיבלנו מ- ומ- את משוואת פואסון .

באופן אנלוגי קיבלנו עבור שדה מגנטי את משוואת פואסון לפונקציה ווקטורית.

ראינו כי הפתרון הפורמלי עבור הפוטנציאל כאשר  סופית הוא .

באופן אנלוגי לצפיפות הזרם  נציג את הפתרון הפורמלי עבור :

למה איננו צריכים לדרוש כי  תהיה סופית? מכיוון שהיא חייבת להיות סופית, הרי המעגל נסגר.

מקרה פרטי - לולאת זרם

נגדיל את הקטע :

מתקיים:

ומכאן:

האינטגרל הוא גודל גיאומטרי - תלוי בצורת המעגל.תזכורת

מתקיים:  מכיוון ש:

וכמו כן:

ובצורה זו אנו מקבלים כי: .

נבצע כעת חישוב דומה עבור השדה המגנטי:

חוק ביו-סבר

במקרה הפרטי של לולאת זרם, נקבל את חוק ביו-סבר:דוגמא

שימוש בחוק ביו-סבר לחישוב  של טבעת זרם, על ציר הסימטריה הניצב למישורה.

התרומה של  היא .

על ציר הסימטריה בלבד מתקיים כי הרכיבים בכיוון הרידאלי יתאפסו.

הרכיב  (הרכיב בכיוון z) הינו:

זוהי התרומה של האלמנט  לרכיב בכיוון z של השדה. על מנת לקבל את השדה כולו, נבצע אינטגרל:

במרכז הטבעת יתקיים: . שטח הלולאה הינו ,

ולכן על ציר הסימטריה z נקבל כי:

הערה חשובה

ראינו כאן ניסוח יותר פשוט ושימושי לחוק ביו-סבר, והוא: חוק ביו-סבר:

כאשר:  - כיוון אלמנט הנפח (כיוון אלמנט תיל),  ווקטור יחידה בכיוון .

כמו כן -  מאונך למישור שיוצרים  ו-.

הוכחת ביו-סבר: מציאת תרומת  וביצוע רוטור עליו, על מנת לקבל את .

חוק ביו-סבר בצורה אנליטית:

הגדרה

מומנט דיפול מגנטי של טבעת זרם המונחת במישור xy:

עבור טבעת זרם נקבל:

אנלוגיה למומנט דיפול חשמלי: , .

עבור לולאת בעלת מומנט מגנטי  הנמצאת תחת השפעת שדה מגנטי ,

נגדיר את מומנט הכוח הפועל על דיפול מגנטי בשדה חיצוני בצורה הבאה: .

שדה מגנטי הנוצר על ידי סליל ישר נושא זרם I - סולונואיד

נוכל להתייחס לסליל כאל טבעות הנמצאות אחת על השניה. על מנת למצוא את השדה נחבר את תרומות כל הטבעות. כל ליפוף של הסליל יהיה טבעת נושאת זרם שרדיוסה R.צפיפות הטבעות - כריכות (ליפופים) ליחידת אורך. .

באורך  יהיו  כריכות.

נביט בחתך על קטע באורך , ונרצה לחשב את השדה בנקודה כלשהי הנמצאת על ציר הסימטריה - הנקודה z. נתייחס אל החתך כאל טבעת נושאת זרם, ונסכם את הטבעות מהם מורכב הסליל.

את טבעת הזרם נאפיין על ידי שני רדיוסים המאופיינים על ידי שתי זוויות:  ו-. גובה האלמנט  הינו .

זרם בטבעת שעוביה : , ולכן בטבעת עובר הזרם:

. ניתן לראות כי , ולכן אנו יכולים לרשום את התרומה של טבעת זו לשדה של הציר כך:

נבצע אינטגרציה בין הגבולות  ו על מנת לקבל את השדה המגנטי:

עבור סליל אינסופי יתקיים כי  וכן , ונקבל את השדה של סליל בעל אורך אינסופי:

השדה אחיד בכל נקודה ונקודה בכל איזור בסליל, ללא תלות במקום החתך. ניתן להקביל בין הסליל לבין קבל לוחות היוצר שדה חשמלי אחיד.

מחוץ לסליל האינסופי, מתקיים כי , וזאת עקב חוק אמפר - .

שימוש בחוק אמפר לחישוב השדה המגנטי של סליל בצורת טורוס

בטורוס זורם זרם I סופי. מטעמי סימטריה, יכול להיות שדה מגנטי רק בתוך הסליל, ולא מחוצה לו. כאשר , מתקיים כי .

ומכאן:

כאשר N הוא מספר הכריכות הכולל.מאת: דותן

תיקון על התאבכות של N סדקים

כתבת בהערה השנייה שיש יותר מינימות מאשר מקסימות אך זה לא נכון (מכיוון שהפונקציה גזירה...), בין כל 2 מקסימות יש מינימה ובין כל 2 מינימות יש מקסימה.
מאת: alontamir2@walla.com

תיקון המייל בתגובתי

תיקון מייל
מאת: alotamir2@walla.com

סעיף ב כאן

התארכות זמן זו נכונה אך ורק לגבי מאורע המתקיים במערכת אינרציאלית אחת באותה נקודה במרחב ולא לגבי כל הפרש זמנים ("דלתא טי") .
שיתוף:
| עוד