מתמטיקה

 


אלגברה מודרנית
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום אלגברה מודרנית - סיכום נקודות
סיכום
מספרים שלמים, חבורות, תת חבורות, חבורות ציקליות, משפט לגרנג', תמורות, הומומורפיזם, תת חבורות נורמליות, משפט ההומומורפיזם הראשון
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
18390 הורדות
16 עמודים
סיכום אלגברה מודרנית - סיכום נקודות - חלק שני
סיכום
זהו החלק השני בסיכום הנקודות אודות אלגברה מודרנית. הנושאים המופיעים במסמך הם משפטי הומומורפיזם, חוגים, אידיאלים, שדות וחוגי פולינומים.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
9683 הורדות
14 עמודים
מאמר קוסטים
מאמר
מציאת קוסטים ב S3 וב Z6
ארנון הרשקוביץמסמך מודפס
מסמך מודפס
6466 הורדות
4 עמודים
מאמר על אידיאלים ומטריצות
מאמר
הוכחת טענה הבאה: בחוג המטריצות מסדר nxn - עם פעולות חיבור וכפל רגילות - אין אידיאלים דו צדדיים לא טריוויאליים.
ארנון הרשקוביץמסמך מודפס
מסמך מודפס
6305 הורדות
2 עמודים
מאמר פולינומים
מאמר
משפטים שונים בנושא הפולינומים
ארנון הרשקוביץמסמך מודפס
מסמך מודפס
8009 הורדות
6 עמודים
מאמר "מחשבת", חבורת קליין, אינווריאנטים – ומה שביניהם
מאמר
המשחק "מחשבת" הנו משחק עתיק מאוד ופשוט מאוד. המשחק "הומצא" במאה ה – 17 על ידי סופר צרפתי משועמם, בעת ששהה בכלא, אך כנראה כבר במאה ה – 14 הופיע באירופה. האם ניתן לנצח במשחק?
ארנון הרשקוביץמסמך מודפס
מסמך מודפס
9554 הורדות
4 עמודים
אוסף תרגילים מספר שאלות באלגברה מודרנית
אוסף תרגילים
שאלות ותשובות באלגברה מודרנית - אידיאלים, חוגים ופולינומים
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
8153 הורדות
3 עמודים
אוסף תרגילים שאלות באלגברה מודרנית - חלק ראשון
אוסף תרגילים
שאלות ופתרונות באלגברה מודרנית - מספרים שלמים, חבורות ותת חבורות
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
9343 הורדות
5 עמודים
אוסף תרגילים שאלות באלגברה מודרנית - חלק שני
אוסף תרגילים
שאלות ופתרונות באלגברה מודרנית - סדר של חבורה, קוסטים, חבורות ציקליות
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
9254 הורדות
12 עמודים
אוסף תרגילים שאלות באלגברה מודרנית - חלק שלישי
אוסף תרגילים
שאלות ופתרונות באלגברה מודרנית - תמורות והומומורפיזם בין חבורות
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
7738 הורדות
7 עמודים
סיכום פולינומים
סיכום
פולינומים
צחי אבנורמסמך מודפס
מסמך מודפס
17586 הורדות
9 עמודים
מאמר תורת המספרים - חלק א'
מאמר
מבוא לתורת המספרים במילים פשוטות. הנושאים במסמך: קונגרואנציות, פירוק לגורמים, משפט פרמה, השיפור של קוראיצ'יק
גיל כהןמסמך מודפס
מסמך מודפס
12018 הורדות
10 עמודים
סיכום מבוא למתמטיקה דיסקרטית - מבנים אלגבריים
סיכום
יחסים, הגדרת מבנה אלגברי, חבורות, חוגים, תחומים שלמים ושדות
רוני שוחטמסמך מודפס
מסמך מודפס
7922 הורדות
8 עמודים
סיכום מבנים אלגבריים
סיכום
סיכום שיעורים של המרצה ענר שלו בקורס מבנים אלגבריים 1 באוניברסיטה העברית. הסיכום הוכן על ידי שיר פלד.
שיר פלדמסמך מודפס
מסמך מודפס
5698 הורדות
74 עמודים
סיכום סיכום הקורס "מבנים אלגבריים 1"
סיכום
סיכום הרצאות פרופ' אלכס לובוצקי בנושא מבנים אלגבריים - קורס מספר 80445 - באוניברסיטה העברית, 2007-8. במסמך שני חלקים: תורת החבורות ותורת החוגים.
יובל קפלןמסמך מודפס
מסמך מודפס
4507 הורדות
49 עמודים
סיכום הגדרות באלגברה מודרנית
סיכום
תיאור הגדרות בונגע לחבורות, תת חבורות, תת חבורות נורמליות, חוגים, שדות ואידיאלים
אלון יעקובימסמך מודפס
מסמך מודפס
4526 הורדות
2 עמודים
סיכום מבוא לתורת החבורות
סיכום
סיכום משמיעה של הקורס מבוא לתורת החבורות בטכניון, חורף 2008. מרצה: תמר ציגלר. הנושאים במסמך: חבורות, תת-חבורות, חבורות נגזרות, חבורות איזומורפיות, קוסטים, משפט לגרנז', חבורות מנה, משפטי האיזומופיזם, פעולות של חבורה על קבוצה, מסלול של חבורה, מייצב, משוואת המחלקה, פעולה על תתי קבוצות
רונן אברבנאלמסמך מודפס
מסמך מודפס
4149 הורדות
24 עמודים


אלגברה לינארית
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום מרחבי מכפלה פנימית
סיכום
מרחבי מכפלה פנימית
צחי אבנורמסמך מודפס
מסמך מודפס
26583 הורדות
12 עמודים
סיכום סיכום באלגברה א'
סיכום
שדה, מספרים מרוכבים, מטריצות, מרחבים ווקטורים, תתי מרחבים, מערכת משוואות ליניאריות, בסיס ומימד, טרנספורמציות ליניאריות, דטרמיננטות וערכים עצמיים
לירןמסמך מודפס
מסמך מודפס
21154 הורדות
13 עמודים
סיכום הוכחות הדרושות באלגברה א'
סיכום
הוכחות הדרושות באלגברה א'
רונן אברבנאלמסמך מודפס
מסמך מודפס
13421 הורדות
5 עמודים
סיכום אלגברה לינארית ב'
סיכום
סיכום משמיעה של הקורס אלגברה לינארית ב' בטכניון, חורף 2008. מרצה: שלומי ג'ילקי.
רונן אברבנאלמסמך מודפס
מסמך מודפס
6353 הורדות
53 עמודים
סיכום אלגברה ליניארית - סיכום
סיכום
אלגברה ליניארית - סיכום
ברברה פוליאקובמסמך מודפס
מסמך מודפס
49787 הורדות
13 עמודים
דף נוסחאות משפטים ואקסיומות באלגברה לינארית
דף נוסחאות
משפטים ואקסיומות באלגברה לינארית. נכתב על ידי רונן אברבנאל
רונן אברבנאלמסמך מודפס
מסמך מודפס
18019 הורדות
5 עמודים
סיכום סיכום הקורס אלגברה לינארית 1
סיכום
סיכום הרצאות ד"ר אלי בגנו בנושא אלגברה לינארית 1 - קורס מספר 80134 - באוניברסיטה העברית ירושלים, 2006-7. הנושאים במסמך: שדות, מרחבים וקטוריים, העתקות לינאריות
יובל קפלןמסמך מודפס
מסמך מודפס
15742 הורדות
49 עמודים
סיכום סיכום הקורס אלגברה לינארית 2
סיכום
סיכום הרצאות מר שמואל ברגר בנושא אלגברה לינארית 2 - קורס מספר 80135 - באוניברסיטה העברית ירושליים, 2006-7
יובל קפלןמסמך מודפס
מסמך מודפס
7554 הורדות
43 עמודים


מתמטיקה דיסקרטית
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום מתמטיקה דיסקרטית (קומבינטוריקה) - חלק ראשון
סיכום
קומבינטוריקה: חוקי יסוד בקומבינטוריקה, עיקרון שובך היונים, הבינום של ניוטון, זהויות קומבינטוריות
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
36894 הורדות
29 עמודים
סיכום מתמטיקה דיסקרטית (קומבינטוריקה) - חלק שני
סיכום
קומבינטוריקה: עקרון ההכלה וההפרדה, הפרות סדר, רקורסיה, סיכום נושא הקומבינטוריקה
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
16412 הורדות
13 עמודים
ספר אלקטרוני תורת הקבוצות
ספר אלקטרוני
מושגי ייסוד, הקבוצה הריקה, דיאגרמת וון, פעולות על קבוצות, רלציות, פונקציות, קבוצות חזקה, רלציות שקילות, עוצמות, משפט קנטור ברנשטיין, קבוצות אינדוקטיביות
ניר אדרמסמך אונליין
מסמך אונליין
69768 הורדות
95 עמודים
סיכום מבוא למתמטיקה דיסקרטית - קומבינטוריקה
סיכום
מסמך בנושאים קומבינטוריקה ותורת הקבוצות. הנושאים במסמך הקשורים לתורת הקבוצות: הגדרות בסיסיות בתורת הקבוצות, תת קבוצות, קבוצת החזקה, פעולות בין קבוצות, זוגות סדורים, מכפלה קרטזית. הנושאים הקשורים לקומבינטוריקה: עקרון החיבור, עקרון הכפל, חליפות, תמורות, צירופים, הבינום של ניוטון, משולש פסקל, עקרון האינדוקציה, כלל ההכלה וההפרדה, רקורסיה, פונקציות יוצרות. המסמך כולל דוגמאות והוכחות עבור רוב הטענות.
רוני שוחטמסמך מודפס
מסמך מודפס
21577 הורדות
15 עמודים
סיכום מבוא למתמטיקה דיסקרטית - תורת הקבוצות
סיכום
תורת הקבוצות: יחסים - זוגות סדורים, מכפלה קרטזית, הגדרת ותכונות של יחסים, יחס שקילות, מחלקת שקילות, קבוצת המנה, יחסי סדר. פונקציות - הגדרות, פונקצית על, פונקציות חד חד ערכיות, הרכבת פונקציות, פונקציה הפיכה ופונקציה הפוכה. עוצמות.
רוני שוחטמסמך מודפס
מסמך מודפס
22936 הורדות
16 עמודים
סיכום סיכום הקורס תורת הקבוצות
סיכום
סיכום הרצאות פרופ' ארז לפיד בנושא תורת הקבוצות - קורס מספר 80200 - באוניברסיטה העברית ירושליים, 2006-7
יובל קפלןמסמך מודפס
מסמך מודפס
8533 הורדות
37 עמודים
דף נוסחאות תורת הקבוצות - סיכום
דף נוסחאות
סיכום החומר מהקורס תורת הקבוצות בטכניון.
רונן אברבנאלמסמך מודפס
מסמך מודפס
4261 הורדות
5 עמודים
דף נוסחאות אלגברה לינארית ב' - סיכום 1
דף נוסחאות
משפטים ונקודות חשובות באלגברה ב' -- צורות קאנוניות
רונן אברבנאלמסמך מודפס
מסמך מודפס
2570 הורדות
3 עמודים
דף נוסחאות אלגברה לינארית ב' - סיכום 2
דף נוסחאות
משפטים ונקודות חשובות באלגברה ב' -- מרחבי מכפלה פנימית וצורות בילינאריות
רונן אברבנאלמסמך מודפס
מסמך מודפס
7838 הורדות
3 עמודים
מאמר משפט קנטור - אי שקילות של קבוצות אינסופיות
מאמר
משפט קנטור - אי שקילות של קבוצות אינסופיות - שקפים בנושא
גיל כהןמסמך מודפס
מסמך מודפס
9487 הורדות
12 עמודים


חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום סדרות ומושגי יסוד
סיכום
קבוצות מספרים, הגדרת הערך המוחלט, חסמים של קבוצות, אי שוויונים מפורסמים. סדרות: הגדרת סדרה, סדרות ידועות, סדרות חסומות, סדרות מונוטניות וגבולות של סדרות.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
23383 הורדות
10 עמודים
סיכום חשבון אינפינטסימלי 1
סיכום
תאור המספרים הממשיים, תורת הגבולות, סדרות ופונקציות, רציפות, הנגזרת, קירוב ניוטון
רונן אברבנאלמסמך מודפס
מסמך מודפס
17878 הורדות
54 עמודים
סיכום אינטגרל רימן
סיכום
תקציר לא רשמי של הרצאותיו של פרופ' צוויקל בנושא אינטגרל רימן.
בוריס פיגובסקימסמך מודפס
מסמך מודפס
9492 הורדות
39 עמודים
סיכום סיכום הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 ("אינפי 1")
סיכום
סיכום הרצאות פרופ' צליל סלע בנושא חשבון אינפיניטסימלי 1 ("אינפי 1") - קורס מספר 80131 - באוניברסיטה העברית ירושליים, 2006-7
יובל קפלןמסמך מודפס
מסמך מודפס
8894 הורדות
67 עמודים
סיכום סיכום הקורס חשבון אינפיניטסימלי 2 ("אינפי 2")
סיכום
סיכום הרצאות פרופ' רות לורנס-נאימרק בנושא חשבון אינפיניטסימלי 2 ("אינפי 2") - קורס מספר 80132 - באוניברסיטה העברית ירושליים, 2006-7
יובל קפלןמסמך מודפס
מסמך מודפס
3659 הורדות
22 עמודים
סיכום סיכום הקורס חשבון אינפיניטסימלי מתקדם 1 (אינפי 3)
סיכום
סיכום הרצאות פרופ' מתניה בן-ארצי בנושא חשבון אינפיניטסימלי מתקדם 1 ("אינפי 3") - קורס מספר 80315 - באוניברסיטה העברית ירושליים, 2007-8
יובל קפלןמסמך מודפס
מסמך מודפס
3888 הורדות
38 עמודים
סיכום סיכום הקורס חשבון אינפיניטסימלי מתקדם 2 (אינפי 4)
סיכום
סיכום הרצאות פרופ' אנדריי שנקובסקי בנושא חשבון אינפיניטסימלי מתקדם 2 ("אינפי 4") - קורס מספר 80316 - באוניברסיטה העברית ירושליים, 2007-8. הסיכומים הינם סיכומיה של איילת -- 9.2 מ"ב.
יובל קפלןמסמך סרוק
מסמך סרוק
3531 הורדות
69 עמודים
סיכום חשבון אינפינטיסמלי 3
סיכום
סיכום משמיעה של הקורס חשבון אינפינטיסמלי 3 בטכניון, חורף 2008. מרצה: אורי אליאש.
רונן אברבנאלמסמך מודפס
מסמך מודפס
2904 הורדות
68 עמודים
סיכום סיכום הקורס חדו"א 2 במרכז האוניברסיטאי אריאל
סיכום
משפטים וטענות בחדו"א 2. מבוסס על הרצאות הקורס במרכז האוניברסיטאי אריאל. הנושאים במסמך: אינטגרלים מוכללים (ומבחני השוואה), טורים (ומבחני השוואה), טורי פונקציות, טורי חזקות, הגבול במס' משתנים, רציפות במס' משתנים, דיפרנציאל שלם, נגזרת מכוונת, גרדיאנט, נק' קיצון של פונקציות ב-2 משתנים, אינטגרל כפול, אינטגרל קווי, אינטגרל משולש, מבוא למשוואות דיפרנציאליות.
רעי סיוןמסמך מודפס
מסמך מודפס
5567 הורדות
17 עמודים
סיכום חדווא 1
סיכום
סיכום כולל של הקורס "חדווא 1" בטכניון. בין הנושאים: סדרות ופונקציות, טור טיילור, נגזרות ואינטגרלים.
ברברה פוליאקובמסמך מודפס
מסמך מודפס
38846 הורדות
19 עמודים
דף נוסחאות טבלת אינטגרלים
דף נוסחאות
במסמך זה אוסף של אינטגרלים שימושיים: אינגרלים יסודיים, אינטגרלים טריגונומטריים, אינטגרלים של פונקציות טריגונומטריות והיפרבולות הפוכות, אינטגרלים של פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ואינטגרלים של סק וקוסק
צחי אבנורמסמך מודפס
מסמך מודפס
135381 הורדות
1 עמודים
סיכום חדוו"א 2מ - חלק ראשון
סיכום
טופוגרפיה בR2 ובR3, פונקציות של שניים ושלושה משתנים, דיפרנציאביליות, משפט לייבניץ, משפט הפונקציות הסתומות, מערכת של פונקציות סתומות
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
14272 הורדות
7 עמודים
סיכום חדוו"א 2מ - חלק שני
סיכום
הדיפרנציאל השלם, נוסחת טיילור, בעיות מקסימום מינימום, אינטגרלים כפולים ומשולשים
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
13926 הורדות
6 עמודים
סיכום אנליזה ווקטורית
סיכום
אינטגרל קווי סוג ראשון וסוג שני, אינטגרל משטחי סוג ראשון וסוג שני, שדות משמרים, פונקצית פוטנציאל, משפט גרין, דיברגנץ ורוטור, משפט גאוס ומשפט סטוקס
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
11242 הורדות
7 עמודים
סיכום אינפי 1 חלק ראשון
סיכום
במסמך הגדרות רבות, ו-95 משפטים שימושיים בחשבון אינפינטסימלי.
דימה זבלרמסמך מודפס
מסמך מודפס
10712 הורדות
22 עמודים
סיכום אינפי 1 חלק שני
סיכום
במסמך העוסק בחשבון אינפינטסימלי הגדרות ומשפטים רבים והשימושים והמסקנות מהם.
דימה זבלרמסמך מודפס
מסמך מודפס
5086 הורדות
18 עמודים
דף נוסחאות משפטים חשובים בחדוו"א 2
דף נוסחאות
תורת הטורים המספריים: התכנסות והתבדרות, מבחני השוואה, טור הרמוני, טור גיאומטרי
צחי אבנורמסמך מודפס
מסמך מודפס
12756 הורדות
8 עמודים
סיכום אינטגרלים שונים - חדוו"א 2מ
סיכום
מסמך סיכום אינטגרלים לחדוו"א 2, בו ניתן למצוא אינפורמציה על אינטגר קווי סוג I, אינטגרל קווי סוג II, אינטגרל משטחי סוג I, אינטגרל משטחי סוג II, משפט גרין, משפיט סטוקס, משפט גאוס וטענות נוספות.
לירןמסמך מודפס
מסמך מודפס
16617 הורדות
7 עמודים
סיכום סיכום חדוו"א 2מ
סיכום
סיכום נוסחאות ומשפטים שנערך על ידי סטודנט מהטכניון. הסיכום מבוסס על מערכת ה-mathnet של הטכניון. בין נושאי הסיכום: נגזרות חלקיות, מישור משיק, דיפרנציאביליות, כלל השרשרת, כלל לייבניץ לגזירה, פונקציות סתומות, בעיות קיצון ואינטגרלים.
הלפמסמך מודפס
מסמך מודפס
13709 הורדות
25 עמודים


מבוא להסתברות והתפלגויות
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
דף נוסחאות נוסחאון מבוא להסתברות
דף נוסחאות
נוסחאון של הקורס מבוא להסתברות של אוניברסיטת תל-אביב. הנוסחאון כולל גם טיפים, טריקים ותרגיל לדוגמא. הנוסחאון מבוסס על תרגוליו של מר רועי טפר בסמסטר אביב 2010.
ערן אבנורמסמך מודפס
מסמך מודפס
4517 הורדות
5 עמודים
סיכום מבוא להסתברות והתפלגויות - חלק ראשון
סיכום
הגדרת ניסוי אקראי, מרחב מדגם, הסתברות, נוסחת ההסתברות השלמה, נוסחת בייס, משתנים מקריים, התפלגות פואסונית, התפלגות אחידה, התפלגות מערכית, התפלגות נורמלית, התפלגות גמא, התפלגות קטומה, משתנה מקרי מעורב, הדמיה של משתנים מקריים, תוחלת של משתנים מקריים
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
18095 הורדות
16 עמודים
סיכום מבוא להסתברות והתפלגויות - חלק שני
סיכום
תוחלת של משתנה מקרי, שונות, מומנטים, וקטורים אקראיים, התפלגות מולטינומית, פילוג ריילי, חזאים
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
11354 הורדות
17 עמודים
סיכום סיכום שיעורים בהסתברות (1)
סיכום
סיכום שיעורים של המרצה רז קופרמן בהסתברות (1) באוניברסיטה העברית. הקורס מוצג במלואו, החל ממונחי יסוד בהסתברות: מרחב הסתברות, מאורע, הסתברות מותנות, משתנה מקרי וכו', דרך הצגת המשתנים המקריים השונים, ועד לנושאים המתקדמים ביותר בקורס. הסיכום הוכן על ידי שיר פלד.
שיר פלדמסמך מודפס
מסמך מודפס
7754 הורדות
80 עמודים
סיכום סיכום הקורס תורת ההסתברות 1
סיכום
סיכום הרצאות פרופ' יורי קיפר בנושא תורת ההסתברות 1 - קורס מספר 80420 - באוניברסיטה העברית ירושליים, 2007-8
יובל קפלןמסמך מודפס
מסמך מודפס
5231 הורדות
41 עמודים


משוואות דיפרנציאליות רגילות
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום משוואות דיפרנציאליות רגילות
סיכום
משוואות מסדר ראשון, משפט הקיום והיחידות, משוואת ברנולי, משוואת ריקטי, משוואה פרידה, משוואה מדויקת, משוואה הומוגנית, משוואה שהיא מנת ישרים, משוואות מסדר n, משוואת אויילר, פתרון משוואות בעזרת טורים
יוני יוסףמסמך מודפס
מסמך מודפס
52390 הורדות
12 עמודים
סיכום משוואות דיפרנציוליות רגילות (מד"ר)
סיכום
במסמך שסוכם ע"י הדר גרובמן ע"פ התרגולים בוידאו של רבקה אביטל, מובאים דרכי פתרון ונוסחאות שימושיות בנושא של משוואות דיפרנציאליות רגילות.
הדר גרובמןמסמך מודפס
מסמך מודפס
19883 הורדות
7 עמודים


משוואות דיפרנציאליות חלקיות
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום משוואות דיפרנציאליות חלקיות
סיכום
משוואות מוכרות, משוואות מסדר ראשון, משוואות מסדר שני - משוואת הגלים ההומוגנית והאי הומוגנית, בעיות שטורם ליוביל, משוואות אליפטיות.
איתי נחשוןמסמך מודפס
מסמך מודפס
22236 הורדות
63 עמודים
סיכום מבוא למשוואות דיפרנציאליות חלקיות
סיכום
סיכום משמיעה של הקורס מבוא למשוואות דיפרנציאליות חלקיות בטכניון, אביב 2009. מרצה: יהודה פינצ'ובר.
רונן אברבנאלמסמך מודפס
מסמך מודפס
18867 הורדות
67 עמודים


מתמטיקה תיכונית
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום רענון מתמטיקה תיכונית
סיכום
סיכום של מספר נושאים חשובים בנושאי מתמטיקה תיכונית, שנחמד להיזכר בהם לפני התחלת הלימודים באוניברסיטה: ווקטורים, פולינומים ומשוואות ריבועיות
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
17765 הורדות
6 עמודים
דף נוסחאות נוסחאון - חוקי לוגריתמים, חוקי חזקות וסדרות
דף נוסחאות
דף המכיל מספר נוסחאות שימושיות - חוקי לוגריתמים, חוקי חזקות, נוסחאות עבור סדרה חשבונית וסדרה הנדסית ומספר טורים נוספים
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
35449 הורדות
1 עמודים
דף נוסחאות דף נוסחאות - מתמטיקה תיכונית
דף נוסחאות
כפל מקוצר, הבינום של ניוטון, נוסחאות וייטה, חזקות ולוגריתמים, טריגונומטריה, גרפים של פונקציות חשובות. לצפייה במסמך לחצו על כפתור ההורדת המסמך שמעל!
ברברה פוליאקובמסמך מודפס
מסמך מודפס
52421 הורדות
3 עמודים
מאמר חישוב מחושב
מאמר
טריקים לחישוב פעולות מתמטיות ללא מחשבון
גיל כהןמסמך מודפס
מסמך מודפס
14646 הורדות
6 עמודים
סיכום וקטורים – רמה תיכונית
סיכום
מסמך זה כולל נושאים רבים הקשורים לווקטורים רמה תיכונית: הגדרות בסיסיות, תכונות של וקטורים, כפל וקטור בסקלר, מכפלה סקלרית, הצגה אלגברית של וקטור, ישרים ומישורים, מצבים הדדיים בין ישרים, הצגה פרמטרית של מישור, מצבים הדדיים בין מישורים, מציאת ישר החיתוך, מרחק בין ישרים מקבילים ועוד נושאים רבים.
ברברה פוליאקובמסמך מודפס
מסמך מודפס
24611 הורדות
15 עמודים
סיכום מכפלה ווקטורית
סיכום
סקירה על שימושי המכפלה הוקטורית לפתרון בעיות.
אורי גורןמסמך מודפס
מסמך מודפס
24902 הורדות
6 עמודים
סיכום קומבינטוריקה בסיסית
סיכום
מבוא לקומבינטוריקה בסיסית: חוק הכפל, חוק הסכום, תמורות, חליפות (עם החזרה ובלי החזרה), צירופים. המאמר כולל מספר שאלות בסיסיות לתרגול ומחשבון קומבינטורי. נכתב על ידי אורי גורן, סטודנט בטכניון למתמטיקה עם מדעי המחשב ומנהל פורום "עזרה במתמטיקה" בוואלה.
אורי גורןמסמך מודפס
מסמך מודפס
31090 הורדות
10 עמודים
סיכום אי שוויונים
סיכום
הסברים ודוגמאות לפתרון בעיות אי שוויונים ל-4 יחידות לימוד.
מיטל מתלון מיכאלי, אורטל חדד בן רחמים ו-נעמי ברנס כהןמסמך מודפס
מסמך מודפס
7653 הורדות
21 עמודים


אנליזה נומרית
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום אנליזה נומרית
סיכום
אנליזה נומרית - תמצית ונוסחאות
לא ידועמסמך מודפס
מסמך מודפס
15269 הורדות
10 עמודים
סיכום אנליזה נומרית - סיכום ודוגמאות שימושיות
סיכום
שאלות בנושא אנליזה נומרית והנוסחאות והעקרונות הרלוונטיים לפתרונן.
אלון יעקובימסמך מודפס
מסמך מודפס
5215 הורדות
6 עמודים


טורי פורייה
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום אנליזת פוריה
סיכום
טורי פורייה, טרנספורם פוריה, פונקציית הדלתא של דיראק
צחי אבנורמסמך מודפס
מסמך מודפס
12198 הורדות
5 עמודים


תורת המשחקים
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום תורת המשחקים
סיכום
משחקים דמויי שחמט ומשחקים אחרים
רונן אברבנאלמסמך מודפס
מסמך מודפס
14232 הורדות
14 עמודים
סיכום סיכום הקורס תורת המשחקים 1
סיכום
סיכום הרצאות ד"ר דן רומיק בנושא תורת המשחקים 1 - קורס מספר 80428 - באוניברסיטה העברית ירושליים, 2008-9
יובל קפלןמסמך מודפס
מסמך מודפס
12947 הורדות
27 עמודים
סיכום תורת המשחקים השיתופיים - נקודות חשובות
סיכום
מספר נקודות חשובות למבחן בקורס "תורת המשחקים השיתופיים" (097317) בטכניון.
דניאל למל ו-עמיר רחוםמסמך מודפס
מסמך מודפס
3636 הורדות
3 עמודים


פונקציות מרוכבות
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
דף נוסחאות פונקציות מרוכבות
דף נוסחאות
מושגי יסוד. אינטגרלים מרוכבים: משפט קושי לפונקציות אנליטיות, משפט אינטגרל קושי. פיתוחי טיילור ולורן, חשבון שאריות
צחי אבנורמסמך מודפס
מסמך מודפס
15235 הורדות
5 עמודים
סיכום פונקציות מרוכבות
סיכום
פונקציות מרוכבות - סיכום הרצאות של אמיל סוקאן
איתי נחשוןמסמך מודפס
מסמך מודפס
12612 הורדות
23 עמודים


שונות
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום מבוא לעיבוד ספרתי - סיכום נקודות
סיכום
ניתוח אותות ומערכות בתחום התדר, מערכות בזמן רציף, אותות ומערכות בזמן בדיד, דגימה ושחזור - דגימה של אותות רציפים בזמן, אות מוגבל סרט, אות בלתי מוגבל סרט, דגימות הלם, התמרת פורייה דיסקרטית (DFT) , התמרת פורייה מהירה FFT, מדידת תדר.
רותם גרוסמןמסמך מודפס
מסמך מודפס
13100 הורדות
13 עמודים
סיכום סיכום הקורס תורת המספרים ושימושים בקריפטוגרפיה
סיכום
סיכום הרצאות פרופ' אלכס לובוצקי בנושא תורת המספרים ושימושים בקריפטוגרפיה - קורס מספר 80611 - באוניברסיטה העברית ירושליים. הנושאים במסמך: מספרים שלמים, מספרים ראשוניים, קונגרואנציות, פונקציית אוילר, מספרים מושלמים, חוק ההדדיות הריבועית של גאוס, מבחני ראשוניות, שדות סופיים, הצפנה פומבית: RSA, שיטת רבין, חתימה דיגיטלית, הוכחות באפס ידע, בעיית הלוגריתם הדיסקרטי, הפצת מפתחות, המספרים ה-p אדיים.
יובל קפלןמסמך מודפס
מסמך מודפס
5021 הורדות
33 עמודים
סיכום סיכום הקורס תולדות המתמטיקה
סיכום
סיכום הרצאות פרופ' בנימין וייס בנושא תולדות המתמטיקה - קורס מספר 80402 - באוניברסיטה העברית ירושליים, 2007-8
יובל קפלןמסמך מודפס
מסמך מודפס
4621 הורדות
29 עמודים
סיכום סיכום הקורס תורת המידה
סיכום
סיכום הרצאות פרופ' שחר מוזס בנושא תורת המידה - קורס מספר 80517 - באוניברסיטה העברית ירושלים, 2008-9. הנושאים במסמך: מידת לבג, מרחבי מידה, פונקציות מדידות, אינטגרל לבג, מרחבי Lp, השלמה של מידות, משפט ההצגה של ריס, מידות רגולריות, עקרונות Littlewood, מידות מרוכבות, משפט לבג-רדון-ניקודים, פונקציונליים לינאריים, מידות מכפלה
יובל קפלןמסמך מודפס
מסמך מודפס
3084 הורדות
29 עמודים


סטטיסטיקה
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
דף נוסחאות דף נוסחאות בסטטיסטיקה
דף נוסחאות
התפלגות, פונקציית הסתברות, תוחלת, ברנולי, בינומית, גיאומטרית, פואסונית, מולטינומית, אקספוננציאלית, נורמלית, Gamma, התפלגות מדגם, קריטריונים לבחירת אמד, אמד חסר הטייה, M.S.E, שיטות אמידה, שיטת המומנטים, אמד נראות מקסימלי (א.נ.מ), קביעת גודל המדגם, ועוד. קרדיט: נעמי אונקלוס-שפיגל
מירב אברהמימסמך מודפס
מסמך מודפס
4760 הורדות
5 עמודים


טופולוגיה
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
אוסף תרגילים מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים
אוסף תרגילים
סיכום תרגוליו של סרגיי לנזט בנושא מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים במסגרת הטכניון, אביב 2008.
רונן אברבנאלמסמך מודפס
מסמך מודפס
3079 הורדות
32 עמודים
סיכום מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים
סיכום
סיכום הרצאות בקורס "מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים" (104142) בטכניון. המרצה: פרופ' מיכאל פוליאק. מסמך זה אינו חומר רשמי של הקורס, אלא סיכום אישי של סטודנט. הנושאים במסמך זה: רציפות, משפט ההשלמה, משפט בייר, משפט נקודת השבת, קומפקטיות, קומפקטיות סדרתית, מספר לבג וחסימות כליל, משפט ארצלה-אסקולי, קומפקטיפיקציה חד-נקודתית, קשירות, משפט טיכונוף, למת יוריסון ומשפט טיצה, מרחב האוסדורף קומפקטי, משפט סטון-ויירשטראס, משפט לינדלוף.
רונן אברבנאלמסמך מודפס
מסמך מודפס
5552 הורדות
42 עמודים
סיכום סיכום הקורס מבוא לטופולוגיה
סיכום
סיכום הרצאות ד"ר דן רומיק בנושא מבוא לטופולוגיה - קורס מספר 80516 - באוניברסיטה העברית ירושליים, 2007-8
יובל קפלןמסמך מודפס
מסמך מודפס
3036 הורדות
39 עמודים


גיאומטריה
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום גיאומטריה וסימטריה
סיכום
סיכום משמיעה של הקורס גיאומטריה וסימטריה בטכניון, חורף 2009. מרצה: עמוס נבו. הנושאים במסמך: גיאומטריה אוקלידית ב-n מימדים, מבנה חבורת האיזומטריות, חבורת התנועות הצפידות של המישור, פעולות של חבורות, חבורות קריסטלוגרפיות, נוסחת אוילר, הצגות אוניטריות
רונן אברבנאלמסמך מודפס
מסמך מודפס
3771 הורדות
49 עמודים


כלכלה
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום יסודות השיווק - חלק ראשון
סיכום
מסמך זה מתאים לקורס "מבוא לשיווק" בטכניון, אם כי אינו חומר רשמי של הקורס. בין הנושאים המופיעים במסמך: הגדרות השיווק- מהו שיווק? מושגים העיקריים בשיווק. גישות ניהוליות, תמהיל השיווק, אסטרטגיה שיווקית
אלעד קולבינגרמסמך מודפס
מסמך מודפס
סיכום יסודות השיווק - חלק שני
סיכום
הנושאים במסמך: התנהגות לקוחות, חשיבות המוצר בשיווק, מערכת מידע שיווקית
אלעד קולבינגרמסמך מודפס
מסמך מודפס
סיכום מבוא לכלכלה - חלק 1 (מיקרו-כלכלה)
סיכום
סיכום הרצאות בחלקו הראשון של הקורס "מבוא לכלכלה" (094591) בטכניון. הנושאים במסמך: פונקציית הביקוש, פונקציית ההיצע, היצע וביקוש מצרפיים, שיווי משקל בשוק המוצרים, גמישות הביקוש, הפדיון והפדיון השולי, פונקציות הייצור, התפוקה השולית והממוצעת, עלויות הייצור, העלות השולית, תנאי הייצור בטווח קצר ובטווח ארוך, דרך פתירת שאלות בנושאי ביקוש והיצע, תחרות משוכללת, מונופול, קרטל, רווחה חברתית, דרך פתירת שאלות בנושאי תחרות ומונופול, התערבות הממשלה בשוק: מסים וסובסידיות (קבוע, קבוע ליחידה, יחסי), מחיר מינימום/מקסימום, התערבות במונופול, ייבוא וייצוא (כולל השפעת התערבות ממשלתית על הייבוא והייצוא).
אור גלעדמסמך מודפס
מסמך מודפס
סיכום מבוא לכלכלה - חלק 2 (מאקרו-כלכלה)
סיכום
סיכום הרצאות בחלקו השני של הקורס "מבוא לכלכלה" (094591) בטכניון. הנושאים במסמך: חשבונאות לאומית, מודל קיינס, שוק המוצרים, שוק הכסף, הבנקים, המודל המשולב (IS-LM).
אור גלעדמסמך מודפס
מסמך מודפס
11563 הורדות
10 עמודים
דף נוסחאות תכנון פרויקטים וניהולם - דף נוסחאות
דף נוסחאות
הצעה לדף נוסחאות עבור הקורס "תכנון פרויקטים וניהולם" (095140) בטכניון.
לא ידועמסמך מודפס
מסמך מודפס
14352 הורדות
2 עמודים


חקר ביצועים
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
דף נוסחאות מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים - דף נוסחאות
דף נוסחאות
הצעה לדפי נוסחאות "מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים" (094313) בטכניון. הקורס דן בבעיית התכנות הלינארי, באלגוריתמים לפתרונה, בשיטת הסימפלקס, וכן בתכנות בשלמים, שיטות סיעוף, תורת המשחקים, תכנות דינמי ורשתות זרימה.
לא ידועמסמך מודפס
מסמך מודפס
7911 הורדות
4 עמודים
עדכניות המסמכים:
נכון לעכשיו לא מוצגים גם מסמכים לא רלוונטיים בעת גלישתך באתר.
להצגת כל המסמכים לחץ כאן.