תרגול 11

שאלה 1

קבל בנוי משתי דיסקיות בעלות רדיוס  במרחק  זו מזו. בחלל שבין שני הלוחות נמצא חומר מוליך בעל מוליכות סגולית . על הקבל מופעל מתח . חשבו את השדה המגנטי המושרה במרחק  מציר הדיסקיות. הניחו כי , ש- קטן, והזניחו את אפקטי השפה.

תשובה 1

נשתמש במשוואת מקסוול:

לפי סטוקס:

ומכאן:

שאלה 2

גל רוחבי מתקדם לאורך מיתר בכיוון החיובי של ציר x, במהירות , אמפליטודה , ואורך גל של . ברגע  הקצה  של המיתר נמצא במרחק אפס, והוא נע בכיוון y החיובי.

א. מהי התדירות f, זמן המחזור T, ומספר הגל k של גל זה?

ב. כתבו את משוואת הגל - .

ג. מהו המרחק של הנקודה  בזמן ?

תשובה 2

נוסחאות בהן נשתמש:

הגדלים הקשורים לשאלה: .

א. , .

ב. .

ג.מאת: דותן

תיקון על התאבכות של N סדקים

כתבת בהערה השנייה שיש יותר מינימות מאשר מקסימות אך זה לא נכון (מכיוון שהפונקציה גזירה...), בין כל 2 מקסימות יש מינימה ובין כל 2 מינימות יש מקסימה.
מאת: alontamir2@walla.com

תיקון המייל בתגובתי

תיקון מייל
מאת: alotamir2@walla.com

סעיף ב כאן

התארכות זמן זו נכונה אך ורק לגבי מאורע המתקיים במערכת אינרציאלית אחת באותה נקודה במרחב ולא לגבי כל הפרש זמנים ("דלתא טי") .
שיתוף:
| עוד