הרצאה 18 – שדה מגנטי של טורוס, אי הרציפות של השדה המגנטי במעבר שכבה דקה

שדה מגנטי של טורוס – המשך

נביט בטורוס, במקרה הגבולי בו , וכן כאשר .

מתקיים . במקרה זה, אנו למעשה הופכים את הטורוס לסליל ישר אינסופי.

ראינו כי , ולכן בגבול מתקיים כי . זהו השדה שנוצר בתוך סליל ישר אינסופי.

מסקנה

 אחיד על שטח החתך של סליל ישר אינסופי (לאורך ציר הסימטריה).

אי הרציפות של השדה המגנטי במעבר דרך שכבה דקה נושאת זרם

דוגמא

נתון מוליך ישר ארוך מאוד נושא זרם I.

נחלק את המוליך למספר רב של חתכים מלבניים – רצועות.

ברצועה שעובייה  זורם זרם .

מתקיים: .

נשים לב שהרכיבים משני צידי ציר הסימטריה y מצמצמים זה את זה, ולכן נישאר עם שדה רק בכיוון z.מקרה גבולי 1 -

קיבלנו שדה של תיל ישר – מכאן - מרחוק הרצועה נראית כמו תיל.

מקרה גבולי 2 -

קיבלנו אי רציפות ברכיב המקביל של  במעבר דרך שכבה דקה: .

כמו כן:

 היא צפיפות הזרם המשטחית.

מקרה מיוחד

הזרם נובע ממטען אלקטרוסטטי והמטען מוסע במהירות v במשך הזמן .

כמות המטענים בעובי : . כמו כן, , ומכאן: .

צפיפות מטען משטחי נעה נותנת לנו צפיפות זרם משטחית, ובניסוח נוסף: התפלגות מטען משטחית  הנעה במהירות v יוצרת התפלגות זרם משטחית .המשך האנלוגיה בין תכונות שדה חשמלי אלקטרוסטטי לבין תכונות שדה מגנטי בלתי תלוי בזמן

שדה חשמלי

שדה מגנטי

בין הטבלאות: .

מחוץ לטבלאות: .

בין הטבלאות כוח משיכה ליחידת שטח: .

בין הטבלאות:.

מחוץ לטבלאות .

בין הטבלאות כוח דחיה ליחידת שטח:

צפיפות האנרגיה החשמלית:

צפיפות האנרגיה המגנטית:

הערה: ניתן לקבל את כיוון הכוח הדוחה / מושך בין הטבלאות על ידי התייחסות אל הטבלאות כאל אוסף של תיילים אינסופים, וביצוע סופרפוזיציה של הכוחות שהם מפעילים אחד על השני.

מדוע השדה המגנטי מחוץ ללוחות הוא 0? חוק אמפר אומר כי .

התפלגות המטענים בכל מסלול סגור המקיף את שני הטבלאות  היא אפס, ולכן גם השדה המגנטי.מאת: דותן

תיקון על התאבכות של N סדקים

כתבת בהערה השנייה שיש יותר מינימות מאשר מקסימות אך זה לא נכון (מכיוון שהפונקציה גזירה...), בין כל 2 מקסימות יש מינימה ובין כל 2 מינימות יש מקסימה.
מאת: alontamir2@walla.com

תיקון המייל בתגובתי

תיקון מייל
מאת: alotamir2@walla.com

סעיף ב כאן

התארכות זמן זו נכונה אך ורק לגבי מאורע המתקיים במערכת אינרציאלית אחת באותה נקודה במרחב ולא לגבי כל הפרש זמנים ("דלתא טי") .
שיתוף:
| עוד