הרצאה 14 - שדות וכוחות הקשורים במטענים נעים (המשך)

א' - מטען הבוחן נח ומקורות השדה נעים (המשך)

ב-S מקורות השדה (המטענים) במנוחה. ב- נמדד שדה של מקורות נעים -.

טרנספורמצית שדות:

הגענו לביטוי הבא:  ובעקבותיו למסקנה כי השדה הוא אומנם רדיאלית יחסית למקום הימצאו הרגעי של החלקיק, אבל במערכת בה המטען נע, השדה איננו רדיאלי.

 - עוצמתו של השדה של מטען נקודתי הנע במהירות קבועה תלויה בכיוון תנועתו - המרחב אינו אנאיזוטרופי).

באופן סימלי:

מטען נח

מטען נע

נרצה לראות מה קורה אם המטען מתחיל את תנועתו או מסיים אותה ברגע מסויים.

מקרה 1

מטען נקודתי +q נח בראשית עד רגע . ברגע  המטען מואץ. לאחר  החלקיק מפסיק להיות מואץ ומתחיל לנוע במהירות קבועה .

האינפורמציה שהחלקיק מתחיל לנוע מגיעה לכל הצופים.

לכדור היוצא מהראשית, שרדיוסו  אנו קוראים כדור האינפורמציה או כדור האור.

בכל הנקודות בתוך הכדור המידע שהמטען התחיל לנוע הגיעה. בתוך הכדור - שדה אנאיזוטרופי.

מחוץ לכדור, עדיין מתקבל המידע מהראשית, כלומר לצופים מחוץ לכדור נראה כי המטען עדיין נמצא בראשית - שדה איזוטרופי. מחוץ לכדור יימדד שדה של מטען נח!מקרה 2

מטען נקודתי +q נע במהירות  עד רגע . ברגע  המטען מאט ועוצר בראשית, לאחר  זמן.

התפלגות  במרחב ברגע : האינפורמציה שהחלקיק נעצר מגיעה לכל הצופים.

בכל הנקודות בתוך הכדור האור נמדד שדה של מטען נח. מחוץ לכדור, עדיין קיים של שדה של מטען נע, שדה רדיאלי אל המקום שבו היה אמור להיות המטען אילו המשיך בתנועתו.

חישוב השדה בקליפה של כדור האינפורמציה

נציג כעת מודל מקורב לחישוב השדה  בקליפה של כדור האינפורמציה.

ניקח מטען  הנע במהירות קבועה עד . ברגע  הוא מתחיל להאט, עד שנעצר אחרי . תאוטת המטען: . המהירות מהתחלת התאוטה עד לרגע העצירה נתונה על ידי .

מרחק העצירה: .

ברגע  רדיוס כדור האינפורמציה הינו . בקליפה שעוביה הוא  מתרחש השינוי בשדה .

נביט ברכיב השדה היוצא מהראשית אל הקליפה, ונחשב את הרכיב הניצב והמקביל לקליפה.

מכאן:

השדה הניצב:

כאשר .

הרכיב הרדיאלי של השדה משתנה לפי , ואילו הרכיב שקיבלנו משתנה לפי .

מאת: דותן

תיקון על התאבכות של N סדקים

כתבת בהערה השנייה שיש יותר מינימות מאשר מקסימות אך זה לא נכון (מכיוון שהפונקציה גזירה...), בין כל 2 מקסימות יש מינימה ובין כל 2 מינימות יש מקסימה.
מאת: alontamir2@walla.com

תיקון המייל בתגובתי

תיקון מייל
מאת: alotamir2@walla.com

סעיף ב כאן

התארכות זמן זו נכונה אך ורק לגבי מאורע המתקיים במערכת אינרציאלית אחת באותה נקודה במרחב ולא לגבי כל הפרש זמנים ("דלתא טי") .
שיתוף:
| עוד