בניית אתרים

 


HTML
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מדריך HTML - חלק ראשון - יצירת דפי HTML, בניית אתר בסיסי
מדריך
זהו החלק הראשון בסידרת מסמכים המלמדים כיצד לבנות אתרים. במסמך זה נתחיל להכיר את שפת הHTML ונביט בדוגמאות שיקדמו אותנו בדרך להבנת השפה. המסמך אינו מניח כל ידע מוקדם ומציג את השפה עבור מתחילים המתעניינים בתהליך בניית אתר.
ניר אדרמסמך אונליין
מסמך אונליין
38652 הורדות
17 עמודים
מאמר בניית אתרים וסמנטיקה (Semantic HTML)
מאמר
Semantic HTML פירושו להשתמש ב-HTML כדי להגדיר משמעות (סמנטיקה) לחלקים בטקסט שלנו, בניגוד להגדרה בה משתמשים מתכנתים רבים, המגדירה רק את עיצוב הטקסט שלנו
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
3246 הורדות
10 עמודים
מדריך HTML - חלק שני - תמונות, רשימות, טבלאות ו-frames
מדריך
זהו השיעור השני בסידרת המסמכים אודות HTML. במסמך זה נלמד לקשר בין דפים שונים, לעצב את הדף שלנו, לחלק אותו לטבלאות ועוד. מסמך זה הינו המשך ישיר של המסמך הראשון בסידרה.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
21546 הורדות
23 עמודים
מדריך HTML - חלק שלישי - נושאים מתקדמים
מדריך
זהו החלק השלישי והאחרון בסידרת המסמכים אודות HTML. הנושאים הנדונים בחלק זה הם כתיבת אתרים בעברית, יצירת מפות תמונה, השמעת מנגינות רקע, הוספת הערות ועוגנים, הוספת ישומוני Java לדף, ולסיום גם קווים מנחים כיצד לכתוב אתר טוב.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
17447 הורדות
12 עמודים
מדריך טפסים בHTML
מדריך
אחת האפשרויות החשובות ביותר שהוספו לתקן HTML בשנת 1994 הייתה הכנסת השימוש בטפסים, המאפשרים לדפי אינטרנט לקבל קלט מהגולש. במסמך זה נלמד כיצד אנו יוצרים ומוסיפים טפסים לדפי האינטרנט שלנו.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
14268 הורדות
15 עמודים
מדריך מדריך בסיסי לשפת HTML
מדריך
HTML הם ראשי תיבות של Hyper TEXT Markup Language או בעברית - שפת סימון היפר טקסט. זה אומנם נשמע מסובך, אך למעשה שפת HTML היא שפה קלה וידידותית שבעזרת תוכל ליצור עמודי web מרהיבים ומושכי עין. מסמך זה הינו מדריך למתחיל לשפה זו.
בר הורינגמסמך מודפס
מסמך מודפס
11576 הורדות
12 עמודים
מדריך HTML - דפי סיכום
מדריך
דפי סיכום המרכזים בתוכם בטבלה את כל הפקודות העיקריות בשפת הHTML
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
13320 הורדות
2 עמודים
מאמר טאבים (לשוניות) ועיצובם באמצעות HTML ו-CSS
מאמר
המסמך מדגים קוד ליצירת טאבים באתרכם. המאמר מכיל תמונות מסך והסברים צעד אחר צעד, כך שגם אתם תוכלו לעצב את אתרכם ולהשתמש בו באפשרות זו.
שושןמסמך מודפס
מסמך מודפס
10279 הורדות
18 עמודים


DHTML
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מדריך DHTML - חלק ראשון
מדריך
זהו החלק הראשון בסידרת מסמכים אודות DHTML. שפה זו היא למעשה הרחבה של HTML שנוספה בגירסאות המאוחרות יותר של הדפדפנים.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
10359 הורדות
24 עמודים
מדריך JavaScript למתחילים - חלק ראשון
מדריך
המסמך הראשון בסדרת מסמכים המלמדים את הקורא את שפת JavaScript
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
13329 הורדות
9 עמודים
מדריך ביטויים רגולריים בשפת JavaScript
מדריך
ביטויים רגולריים נחשבים אחד הנושאים המורכבים של שפת JavaScript. מסמך זה מציג את הביטויים הרגולריים בשפה על ידי הצגת דוגמאות והדגמת דרך פעולתם של ביטויים אלה.
NotKokמסמך מודפס
מסמך מודפס
9618 הורדות
5 עמודים
מדריך Ajax (מדריך למתחילים) - תקשורת ישירה ללא רענון
מדריך
איפה ומתי כדי ורצוי להשתמש ב-Ajax? במסמך מובאת תשתית קבועה לשימוש ב-Ajax לשימוש עם כל שפת שרת ומוצגות 3 דוגמאות לשימוש ב-Ajax והיתרונות בשימוש זה בו.
שושןמסמך מודפס
מסמך מודפס
12169 הורדות
16 עמודים


ASP
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מדריך ASP - חלק ראשון
מדריך
במסמך זה נציג את שפת הASP, נביט כיצד משתמשים במשתנים, בפונקציות, בלולאות ובמערכים.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
12709 הורדות
15 עמודים
מדריך ASP - חלק שני
מדריך
במסמך זה נמשיך לסקור את שפת הASP. מסמך זה כולל JSP, אובייקטים בASP והגבה לטפסים.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
9456 הורדות
23 עמודים
ספר אלקטרוני A Practical Guide to Microsoft ASP 3.0
ספר אלקטרוני
מסמך באנגלית המציג סקירה של שפת ASP והאפשרויות השונות בה.
Mana Tungareמסמך מודפס
מסמך מודפס
16108 הורדות
78 עמודים
מדריך פונקציות שימושיות של ASP
מדריך
פונקציות שימושיות של ASP
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
9488 הורדות
3 עמודים
מדריך הורדת דפי אינטרנט באמצעות ASP
מדריך
במסמך זה נלמד כיצד להורות לשרת, באמצעות ASP, להוריד דפים משרתים אחרים
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
7498 הורדות
2 עמודים
מדריך הקובץ global.asa
מדריך
מסמך זה מציג את הקובץ global.asa, קובץ מיוחד המאפשר לנו להגדיר תגובה לאירועים באפליקצית ה-Web שלנו
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
6764 הורדות
4 עמודים
מאמר שפת ASP - בדיקת כתובות Email
מאמר
בדיקת כתובת מייל הניתנת על ידי המשתמש - בצד הלקוח ובצד השרת
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
9380 הורדות
5 עמודים
מדריך Collections בשפת ASP
מדריך
Collection זהו מבנה נתונים אליו ניתן להכניס ולהוציא נתונים. הפעולות המוגדרות עליו כוללות הוספת והסרה של איברים, וכן גישה אליהם. רוב האובייקטים שבאים יחד עם שפת ASP משתמשים ב-Collections. במסמך זה נסקור את מבנה נתונים זה, בהקשר לאובייקטים הנמצאים בשפת ASP.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
6114 הורדות
4 עמודים
מדריך מחלקות בשפת ASP
מדריך
שפת ASP תומכת באבסטרקצית המחלקות הקיימת בשפות תכנות מונחות עצמים שונות. השפה מאפשרת לנו להגדיר מבנה נתונים (המחלקה), תכונות של מבנה הנתונים (מאפיינים) ופעולות שניתן לבצע עליו. במסמך זה נציג כיצד ניתן להשתמש במחלקות בשפת ASP
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
6164 הורדות
10 עמודים


ASP.Net
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מדריך C# Web Applications - בניית אתרים בעזרת ASP.Net
מדריך
מסמך זה מיועד למתכנתים היודעים לתכנת Console/Windows Applications בשפת #C ומעוניינים ללמוד לתכנת אפליקציות Web בשפה זו.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
16962 הורדות
14 עמודים
מאמר DataGrid - An ASP.NET Control
מאמר
ASP.NET מגיעה עם מספר רב של פקדים חדשים. אחד השימושיים ביניהם הוא הפקד DataGrid המאפשר להציג נתונים ממקור נתונים בתוך טבלה. מסמך זה מציג את דרכי העבודה עימו: עבודה עם מידע, שליטה בכותרות של ה-DataGrid, עיצוב התוצאה, בחירת איברים ברשימה ועוד.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
10278 הורדות
17 עמודים
מאמר ASP.Net Version 1.1 - רשמים אישיים
מאמר
לאחר כתיבת מערכת גדולה בסביבת .Net, מערכת לניהול העובדים הארעיים של הפקולטה להנדסת חשמל בטכניון, בשפת ASP.Net, סיכמתי במסמך קצר זה את הרשמים משפה זו - היתרונות והחסרונות של מימוש פרויקטים בסביבה.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
7014 הורדות
3 עמודים
מאמר Connection Desing Pattern - הצעה לשיפור אלגנטי
מאמר
Connection Desing Pattern היא תבנית תכן שהתפתחה עם הזמן וכיום מאוד מקובלת בעולם הדוט נט. אאל”ט היא שייכת לקבוצת ה-Behavioral Design Patterns.
גסטין יוסף אנגלמסמך מודפס
מסמך מודפס
5765 הורדות
5 עמודים
מאמר Late Bound Data Expressions - הכוח שמאחורי הרעיון
מאמר
Late Bound Data Expressions מיועדים לקבלת מידע (משתנים) בתצוגת עיצוב ולפרמט אותו לתצורה נבחרת. ה-Late Bound Data Expressions מאפשרים לנו לשנות את המידע בתצוגת ה-Design. ב”פרמט אותו לתצורה נבחרת” אנו אומרים למעשה שאנו נקבל את הנתונים האלו ונגדיר להם אלגוריתם שהם יעברו לפני תצוגה ללקוח.
גסטין יוסף אנגלמסמך מודפס
מסמך מודפס
5343 הורדות
12 עמודים
מאמר Response.redirect או Server.Transfer?
מאמר
Response.recdirect ו-Server.transfer לכאורה מבצעות אותה פעולה, אך יש הבדלים מהותיים בעבודה של שני המתודות הללו. לא מדובר רק על העברה בין דף לדף, אלא על היכן העברה מתרחשת, מה היכולות שלה וכיצד המשתמש יקלוט אותה. מסמך זה יעמוד על ההבדלים הנ"ל
גסטין יוסף אנגלמסמך מודפס
מסמך מודפס
6683 הורדות
3 עמודים
מאמר SessionState בקובץ web.config
מאמר
sessionState מאפשר זיהוי ומעקב על פני מספר webforms של משתמש מסויים. דוגמאות טובות הן: לעקוב אחרי הרשאות למערכת (למשל, Login), לעקוב אחרי שינויים במצב העבודה של המשתמש עם האפליקציה (למשל, עגלת קניות), לעקוב אחרי אופן הגלישה של משתמש באתר ומאוחר יותר לנתח את הממצאים כדי להראות הרגלי גלישה באתר. ספציפית במאמר זה נתמקד באפשרויות השונות לשימוש ב-sessionState כפי שהן באות לכדי ביטוי ב-web.config ו-machine.config:
גסטין יוסף אנגלמסמך מודפס
מסמך מודפס
6238 הורדות
7 עמודים
מאמר TextBox.Readonly=true; האומנם?
מאמר
מאיזהשהי סיבה, מתכנתים יוצאים מנקודת הנחה שברגע שהם כתבו ReadOnly על תיבת טקסט, המשתמש באמת לא יכול לערוך את תוכנה.מסמך זה מציג ניסוי קטן שבודק את הנושא
גסטין יוסף אנגלמסמך מודפס
מסמך מודפס
5522 הורדות
5 עמודים
מדריך קונפיגורציה לאפליקציות בקובץ ה-web.config
מדריך
במאמר נערוך סקירה על מגוון האפשרויות לשמירה של קונפיגורציה לאפליקציות (Application Configuration) בתוך קובץ ה-web.config.
גסטין יוסף אנגלמסמך מודפס
מסמך מודפס
7942 הורדות
14 עמודים


PHP
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מדריך PHP ו- MySQL לפלאשיסט - חלק 1
מדריך
PHP ו- MySQL לפלאשיסט הוא ספר המוצע לקריאה ועיון על דפי האינטרנט . הספר מיועד בעיקר למפתחים בפלאש ומטרתו ללמד את רזי התכנות ב PHP, עבודה עם מסד הנתונים MySQL ושילוב בין פלאש, PHP ו MySQL ליצירת תכנים דינאמיים. הספר נכתב על ידי גיל כהן ונועד לשימוש חופשי. פרויקט UnderWarrior חילק את הספר לשני קבצים: החלק הראשון הינו מבוא: ASP vs PHP, היכרות עם קונספט שרת / לקוח, מהיכן משיגים את הכלים הנדרשים, והסברים כיצד נריץ את הקוד שנכתוב.
גיל כהןמסמך מודפס
מסמך מודפס
10626 הורדות
23 עמודים
מדריך PHP ו- MySQL לפלאשיסט - חלק 2
מדריך
PHP ו- MySQL לפלאשיסט הוא ספר המוצע לקריאה ועיון על דפי האינטרנט . הספר מיועד בעיקר למפתחים בפלאש ומטרתו ללמד את רזי התכנות ב PHP, עבודה עם מסד הנתונים MySQL ושילוב בין פלאש, PHP ו MySQL ליצירת תכנים דינאמיים. הספר נכתב על ידי גיל כהן ונועד לשימוש חופשי. פרויקט UnderWarrior חילק את הספר לשני קבצים: החלק השני מכיל את הנושאים הבאים: משתנים, משפטי התניה, משפט switch, לולאות, מערכים, פונקציות ופונקציות ספריה לעבודה עם מחרוזות.
גיל כהןמסמך מודפס
מסמך מודפס
7529 הורדות
96 עמודים


קידום אתרים
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר Google SearchWiki
מאמר
ב-20 בנובמבר 2008 Google הציגו שינוי משמעותי לממשק החיפוש שלהם – SearchWiki. בתצוגה החדשה, כל משתמש יכול לשנות את התוצאות המוצגות עבורו: הוא יכול להעלות תוצאות רצויות, להעלים תוצאות שאינן רצויות, ואף להוסיף תוצאות משלו לעמוד תוצאות החיפוש. כמו כן ניתן להוסיף הערות ולראות הערות שאחרים כתבו ליד כל תוצאה. מאמר זה דן בשינוי הממשק ובהשלכות שלו. כיום Google הסירו את אפשרות זו מהממשק שלהם לאחר שנכשלה, אך עדיין מומלץ להכיר את ההיסטוריה והנסיון של גוגל בנושא.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
2240 הורדות
4 עמודים
מאמר קידום אתר במנועי חיפוש
מאמר
לאחר שהקמנו אתר, ברצוננו שיופיע במנועי חיפוש, ושיופיע בהם בצורה הטובה ביותר. מסמך זה מרכז מספר טיפים כיצד לגרום שהאתר יופיע בצורה טובה במנועי החיפוש. הדגש במסמך זה הוא על מנוע החיפוש גוגל.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
7668 הורדות
12 עמודים
מאמר מנוע החיפוש גוגל (Google) - סקירה
מאמר
מנוע גוגל הוקם על ידי שני סטודנטים מאוניברסיטת סטנפורד, Larry Page ו-Sergey Brin. בניגוד למנועי החיפוש האחרים באותה תקופה שפעלו על ניתוח טקסט, הרעיון ההתחלתי סביבו הם פעלו היה מנוע חיפוש המתמקד בניתוח הקישורים בין הדפים ברשת האינטרנט. מסמך זה יציג סקירה קצרה של מנוע החיפוש ותכונותיו.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
6690 הורדות
6 עמודים
מדריך מדריך לשימוש בגוגל – חיפוש מתקדם
מדריך
מנוע החיפוש גוגל כולל חיפוש רגיל וחיפוש מתקדם. עם זאת, ניתן להשתמש במרבית תכונות החיפוש המתקדם של גוגל גם בתיבת החיפוש הרגילה באמצעות שימוש באופרטורים מיוחדים. מאמר זה מסכם את רשימת האופרטורים בה תומך גוגל.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
9968 הורדות
5 עמודים
מאמר ארגז החול (sandbox) של גוגל
מאמר
אפקט ארגז החול (Google sandbox) זהו שם שניתן לתופעה שנצפתה ב-Google. במסמך נתאר את התופעה, את ההשערות השונות לגביה ואת ההשפעה שלה על תהליך קידום אתרים ב-Google
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
5749 הורדות
3 עמודים
סיכום מילון מונחי קידום אתרים
סיכום
מאמר זה יציג מושגים שונים הקשורים לקידום אתרים.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
5092 הורדות
4 עמודים
מאמר התג nofollow
מאמר
בינואר 2005 הוצג על ידי Google תג HTML חדש בו יתמוך מנוע החיפוש שלהם, שהוסף כדי להלחם במקדמי האתרים המשתמשים בשיטות לא אתיות. מסמך זה יציג את התג, השימושים שלו, ויתהה האם באמת התג יביא להשפעה לה Google קיוו.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
5343 הורדות
3 עמודים
מאמר אתגרים אלגוריתמיים למנועי חיפוש
מאמר
בעיות פתוחות עכשוויות בתורת גרפים הקשורות לחקר ולפיתוח מנועי חיפוש באינטרנט
יובל הלרמסמך מודפס
מסמך מודפס
6614 הורדות
69 עמודים
מאמר אופטימיזציה של Meta Tags
מאמר
אחד השלבים בתהליך קידום אתר הוא הוספת תגי Meta לדף. תגים אלו משמשים לתאור הדף, מילות המפתח שבו ומתן פרטים נוספים כגון מחבר הדף וכדו'. מסמך זה יציג את השימוש בתגים, ואת ההשפעה הנראית שלהם על מנועי החיפוש השונים.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
5731 הורדות
4 עמודים
מאמר אלגוריתם TrustRank
מאמר
המטרה של מנועי החיפוש, מאז ומתמיד, הינה לבנות אלגוריתמים אוטומטיים שיאפשרו להם להבדיל בין דפים טובים לדפי ספאם, ולקדם לראש התוצאות את הדפים הטובים, הלגיטימיים ביותר לנושא אותו מחפש הגולש. TrustRank הינו אלגוריתם חדש (2004) המנסה להשיג תוצאות טובות יותר בסינון ספאם מהאלגוריתמים הקודמים.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
5444 הורדות
13 עמודים
מאמר תחרויות קידום אתרים
מאמר
המתעניין בנושא קידום האתרים, ישמע במהרה על "תחרויות קידום אתרים" המתקיימות בעולם או שהתקיימו בו בעבר. בעת האחרונה החלו לצוץ יותר ויותר תחרויות קידום אתרים, עם דגש על גוגל. במאמר זה ניתן רקע על התחרויות שאורגנו בעבר, וכן על התחרויות המתרחשות בימים אלה.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
4641 הורדות
4 עמודים
מאמר כלי עזר לניתוח וקידום אתרים
מאמר
במסמך זה מובאים כלי עזר לקידום אתרים לינק ישיר והסבר קצר מחולקים לפי נושאים. הכלים המוצגים נבחרו בקפידה מתוך אוסף כלים רחב בדגש על פרקטיות ורלוונטיות לקידום אתרים.
רותם גרוסמןמסמך מודפס
מסמך מודפס
6510 הורדות
7 עמודים
מאמר Open Directory Project: DMOZ
מאמר
DMOZ הינו אחד מאינדקסי האתרים הגדולים ביותר, וללא ספק המוערך שביניהם. האינדקס מחולק למספר עצום של קטגוריות - הוא מכיל כמעט 600,000 תתי קטגוריות ותתי קטגוריות בתוכו. בקטגוריות השונות נמצאים כ-4 מליונים של אתרים, והמספר גדל ללא הפסקה.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
5015 הורדות
4 עמודים
מאמר בחירת חברה לקידום אתרים
מאמר
בתור בעל אתר המחפש חברה שתקדם את האתר שלו, חשוב שתדע כיצד לבחור את החברה הנכונה לביצוע המשימה. קידום אתרים זו פעולה משלימה לפעולת בניית האתר. בוני אתרים מקימים את האתר. מקדמי אתרים דואגים שהאתר יחשף לגולשים ויהיה ניתן למצוא אותו מתוך מיליארדי הדפים הפזורים ברשת האינטרנט. יש מקום וחשיבות לשני המקצועות הנ"ל. כמו שאפשר להקים אתר בדרך מקצוענית או חובבנית, ניתן גם לקדם אתר באופן מקצועני או חובבני. במסמך זה נציג מעט מההבדלים בין קידום אתרים מקצועי שיעזור לאתרך לקידום אתרים חובבני שעלול לגרום נזקים ואף להעלמות האתר שלך כליל ממנועי חיפוש.
בגרסה החדשה עודכנו נתונים שהשתנו ונוסף מידע בנוגע למנוע החיפוש גוגל.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
5016 הורדות
4 עמודים
מאמר קידום אתרים במנוע החיפוש Yahoo
מאמר
מסמך זה מציג את מנוע החיפוש Yahoo וכן מציג שיטות כיצד יש לקדם אתרים במנוע חיפוש זה. המסמך מניח ידע בקידום אתרים במנוע החיפוש גוגל.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
5219 הורדות
8 עמודים
מאמר קידום אתרים - בחירת מילות מפתח עבור אתר
מאמר
השלב הראשון, ואחד החשובים ביותר בביצוע קידום אתרים, הוא בחירת מילות מפתח המתאימות לתוכן האתר. מילות מפתח (Keywords) הן מילה או מילים עבורן נרצה להגיע למקומות הגבוהים בתוצאות חיפושים במנועי חיפוש. גולשים מקלידים מילות מפתח אל מנועי חיפוש – על מנת לקדם את התוצאות הרלוונטיות עבורם, הקשורות למילות מפתח אלו. מסמך זה יציג רעיונות כיצד יש לבחור את מילות המפתח המתאימות לאתר.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
5586 הורדות
5 עמודים
מאמר שלבים בתהליך קידום אתרים
מאמר
תהליך קידום אתר הינו תהליך המורכב ממספר שלבים. מסמך זה יציג בקצרה את שלבים אלו.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
6517 הורדות
4 עמודים


שונות
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מדריך זיהוי חיפושי תמונות כחיפושים ב-Google Analytics
מדריך
בהגדרות ברירת המחדל Google Analytics מזהה את חיפוש התמונות של גוגל כאתר רגיל ולא כמנוע חיפוש וזאת ככל הנראה בשל מגבלת מימוש או בשל החלטה פנימית בגוגל. מסמך זה מסביר את הסיבות לתופעה ואת הדרכים לעקוף אותן בקלות באתרך.
ניר אדר ו-שושןמסמך מודפס
מסמך מודפס
1576 הורדות
4 עמודים
מדריך כיצד להעלות את האתר שלך לאינטרנט
מדריך
מסמך המסביר כיצד להעלות אתר אינטרנט לרשת, זאת מתוך הנחה כי הקורא כבר יודע לבנות אתרים. המאמר מפרט עניינים הקשורים באחסון האתר, ב-ftp וכיצד לבצע את כל השלבים בסדר הנכון.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
11695 הורדות
4 עמודים
עדכניות המסמכים:
נכון לעכשיו לא מוצגים גם מסמכים לא רלוונטיים בעת גלישתך באתר.
להצגת כל המסמכים לחץ כאן.