הרצאה 16 – כוח המופעל על מטען ממקורות נעים, תכונות השדה המגנטי הנובע מזרמים קבועים, הפוטנציאל המגנטי

כוח המופעל על מטען q ממקורות נעים

מקרה פרטי - תיל נושא זרם  מקור הכוח מהווה מערכת נטראלית.

ניקח תיל ישר אינסופי, הזורם בו זרם I. התיל הינו חלק ממעגל זרם, אולם המעגל נסדר רחוק, ולכן אנו יכולים להתעלם מהמעגל, ולהתייחס רק לתיל.

מתקיים:

במקרים רבים נתעניין בכוח הפועל בין שני תיילים נושאי זרם, ולא בתיל בודד.

נשאל: מהו הכוח ש- מפעיל על ?

על מנת למצוא כוח זה, נכתוב את הכוח אותו מפעיל  על אלמנט קטן (שנניח שהוא ישר) על .

נגדיל את הקטע :

הכוח שמפעיל הזרם  על מטען  אחד:

בקטע  ישנם  נושאי מטען.

הכוח פרופורציוני למכפלת הזרמים חלקי המרחק ביניהם.

תכונות השדה המגנטי הנובע מזרמים קבועים

נקבל את תכונות השדה המגנטי משדה של תיל ישר. נניח כי  איננו תלוי בזמן t.

1. שטף השדה המגנטי דרך משטח סגור

לכל משטח סגור S :

2. חוק אמפר

מהי הסירקולציה על מסלול שאינו מקיף את התיל נושא הזרם?

ניקח מסלול לדוגמא ונבדוק זאת.

במקרה זה:

שני האינטגרלים הראשונים הם אפס כי השדה המגנטי ניצב לכיוון האינטגרל.

 הינו אורך החוט, וכן

קיבלנו שהסירקולציה על מסלול שאינו מקיף את התיל נושא הזרם היא אפס.

הרחבת חוק אמפר

נתונים מספר מעגלי זרם במרחב. נבחר מסלול סגור כלשהו . מעקרון הסופרפוזיציה של שדות נקבל כי . הסכום הינו סכום אלגברי (עם סימן) של הזרמים.

חוק אמפר להתפלגות נפחית של זרמים

התפלגות נפחית של זרמים:  - יכולה להיות שונה בכל נקודה.

S הוא משטח פתוח בתוך המוליך.

הזרם I החוצה את המשטח S: .

C - מסלול סגור המהווה את השפה של S.

נשים לב שניתן במקרה זה להשתמש במשפט סטוקס: .

מכאן נגיע למסקנה כי  .

האינטגרל נכון לכל משטח שהוא, ומכאן גם האינטגרנדים שווים.

נקבל את חוק אמפר בצורה דיפרנציאלית:

נמצא כעת גם את חוק השטף בצורה דיפרנציאלית. כזכור, השטף של :

נשתמש במשפט גאוס: .

מכאן נקבל את חוק השטף בצורה דיפרנציאלית:

הקבלה מתמטית בין תכונות השדה החשמלי לבין תכונות השדה המגנטי

שדה אלקטרוסטטי

שדה מגנטי

חוק גאוס -

חוק שימור אנרגיה -

חוק אמפר -

נשים לב שהכוח המגנטי הוא .

חוק שימור האנרגיה מתקיים באופן טריויאלי עבור הכוח המגנטי:

הערה חשובה היא שחוק אמפר איננו חוק שימור האנרגיה. חוק אמפר מקשר בין  לבין המקורות שלו.

חוקי הייסוד לשדה חשמלי ושדה מגנטי בצורה דיפרנציאלית

שדה אלקטרוסטטי

שדה מגנטי

חוק גאוס -

חוק שימור אנרגיה -הפוטנציאל המגנטי

תזכורת

עבור שדה חשמלי  מתקיים: , כאשר  היא פונקצית פוטנציאל סקלרית.

מתקיים כי , וכך קיבלנו את משוואת פואסון: .

באופן כללי לגמרי, בהנחה שהתפלגות המטענים היא בעלת גודל סופי: .

כעת

נשתמש בשתי משוואות הייסוד של השדה המגנטי כדי לקבל ביטוי מקביל לזה שקיבלנו עבור השדה החשמלי. הפוטנציאל המגנטי (הנקרא גם פוטנציאל ווקטורי) יסומן ב-.

בהקבלה ל-(*), נבחר כי .

נבדוק כי הבחירה מקיימת את המשוואות היסודיות:

תזכורת: .

במקרה שלנו:

נזכור כי פונקצית הפוטנציאל הסקלרית מוגדרת עד כדי קבוע. במקרה של פוטנציאל ווקטורי, נוכל לבחור שרירותית את  להיות אפס, ואז נקבל:

זוהי משוואת פואסון לפונקציה ווקטורית עבור הפוטנציאל הווקטורי .מאת: דותן

תיקון על התאבכות של N סדקים

כתבת בהערה השנייה שיש יותר מינימות מאשר מקסימות אך זה לא נכון (מכיוון שהפונקציה גזירה...), בין כל 2 מקסימות יש מינימה ובין כל 2 מינימות יש מקסימה.
מאת: alontamir2@walla.com

תיקון המייל בתגובתי

תיקון מייל
מאת: alotamir2@walla.com

סעיף ב כאן

התארכות זמן זו נכונה אך ורק לגבי מאורע המתקיים במערכת אינרציאלית אחת באותה נקודה במרחב ולא לגבי כל הפרש זמנים ("דלתא טי") .
שיתוף:
| עוד