הרצאה 9 - קבלים

קבלים, קיבול

דוגמא

נתון כדור מוליך בעל רדיוס R הטעון במטען Q. נבחר .

המטען קשור בקשר ליניארי עם  כאשר קבוע הפרופורציה הוא תכונה גיאומטרית של הכדור: .

עבור מוליך כלשהו: , כאשר C הינו הקיבול של המוליך. במקרה של כדור מוליך: C=R.

קיבול של מערך מוליכים

א. קבל טבלאות מוליכות.

ניקח שתי טבלאות מוליכות מקבילות, בעלות שטח A כל אחת, שהמרחק

ביניהן הוא d.

הטבלה הראשונה טעונה במטען +Q והשניה ב--Q.

הנחת קירוב: .

נרצה למצוא קשר בין המטען לשדה. הטבלאות הן בקירוב אין סופיות, לכן E מחוץ לטבלאות הוא 0, ואילו E בין הטבלאות הינו .

הפרש הפוטנציאלים הינו: .

מתקים:

ב. קבל של שתי קליפות מוליכות כדוריות בעלות מרכז משותף.

המטען החופשי Q = כמות המטען שיכולה לזרום עד שהפרש הפוטנציאלים ירד לאפס (אם אנו מחברים את הקליפות).

ומכאן:

אם נאריק את הקליפה החיצונית ():ג. קבל גלילי: קבל של 2 קליפות מוליכות גליליות בעלות ציר אורך משותף.

שדה בהנחת קירוב של גלילים אינסופיים.

קירוב: .

מחוץ לגליל, נוכל להתייחס אליו כתיל:

צפיפות מטען אורכית: , .

קיבול רדיאלי:

הפרש פוטנציאלים:

מקרה גבולי: .

מתקיים: .

עבור קבל טבלאות:סיכום

קבל לוחות:

2 קליפות כדוריות:

כדור:

2 קליפות גליליות:

יחידות:

מתקיים:

סימון של קבל: 

 (Q הוא המטען החופשי על הקבל).

חיבור קבלים:

חיבור טורי:

מתקיים:

חיבור מקבילי:

מתקיים:

אנגריה של קבל

אנרגיה אצורה בקבל הטעון במטען כללי Q.

נטען את הקבל במטען . הפוטנציאל על הקבל כאשר המטען הוא q יהיה : .

נביא  ואז נבצע עבודה: .

העבודה שאנו משקיעים בטעינת קבל:

נשים לב לעובדה הבאה:

C היא תכונה פנימית של הקבל, ואילו V היא תכונה חיצונית.  מזכיר אנרגיה קינטית.מאת: דותן

תיקון על התאבכות של N סדקים

כתבת בהערה השנייה שיש יותר מינימות מאשר מקסימות אך זה לא נכון (מכיוון שהפונקציה גזירה...), בין כל 2 מקסימות יש מינימה ובין כל 2 מינימות יש מקסימה.
מאת: alontamir2@walla.com

תיקון המייל בתגובתי

תיקון מייל
מאת: alotamir2@walla.com

סעיף ב כאן

התארכות זמן זו נכונה אך ורק לגבי מאורע המתקיים במערכת אינרציאלית אחת באותה נקודה במרחב ולא לגבי כל הפרש זמנים ("דלתא טי") .
שיתוף:
| עוד