פונקציות macro הקשורות לרשימות

  • isempty(list)

מחזיר true אם הרשימה ריקה.

  • nonempty(list)

מחזיר true אם הרשימה אינה ריקה.

  • firstkey(list)

מחזיר את המפתח של האיבר הראשון אחרי ה-head ברשימה.

  • lastkey(tail)

מחזיר את המפתח של האיבר האחרון ברשימה לפני ה-tail.

  • firstid(list)

מחזיר את האינדקס של האיבר הראשון אחרי ה-head ברשימה.

כאשר המקרו מקבל "list", אנו מתכוונים שהוא מקבל את ה-head.

תגיות המסמך:

מאת: יחיאל

EDOK

EEP3EI
מאת: יחיאל

EDOK

EDOK
מאת: יחיאל

EDOK

EDOK
מאת: באסל

תודה

הסברתם את זה, כמו שאר הנושאים, באופן הכי ברור שיש.
שיתוף:
| עוד