טבלת התהליכים

טבלת התהליכים (proctab) שומרת את כל האינפורמציה הדרושה להרצת תהליכים. היא מיוצגת כמערך של רשומות. לכל תהליך מוקצאת רשומה (pentry) המכילה את המידע על מצב התהליך ואת כל המידע על הקשר התהליך הדרוש להרצתו. האינדקס של תהליך בטבלת התהליכים נקרא מציין התהליך – process ID (pid). ניתן להתייחס אל תהליכים בעזרת המציין שלהם.

בטבלת התהליכים ישנן NPROC רשומות.

מבנה של רשומה בטבלת התהליכים:

struct pentry {

       char   pstate;              /* process state: PRCURR, etc.    */

       int    pprio;               /* process priority               */

       int    psem;                /* semaphore if process waiting   */

       int    pmsg;                /* message sent to this process   */

       int    phasmsg;             /* nonzero if pmsg is valid */

       char   *pregs;              /* saved environment       */

       char   *pbase;              /* base of run time stack         */

       word   plen;                /* stack length      in bytes      */

       char   pname[PNMLEN+1];     /* process name                   */

       int    pargs;               /* initial number of arguments    */

       int    (*paddr)();          /* initial code address           */

};

תגיות המסמך:

מאת: יחיאל

EDOK

EEP3EI
מאת: יחיאל

EDOK

EDOK
מאת: יחיאל

EDOK

EDOK
מאת: באסל

תודה

הסברתם את זה, כמו שאר הנושאים, באופן הכי ברור שיש.
שיתוף:
| עוד