Terminal Driver

  • Terminal Driver הוא Device Driver עבור מסוף (מקלדת ומסך).

    דרייבר - מהווה ממשק בין האפליקציה ובין החומרה.
  • הדרייבר מופעל מהאפליקציה על ידי קריאות מערכת ההפעלה.
  • מצד האפליקציה: האפליקציה יוזמת קריאות מערכת הפעלה לשם קריאה וכתיבה.
  • מצד החומרה: החומרה מבצעת פסיקות חומרה כאשר מגיע תו מהמקלדת. בתואמי PC הצג ממופה לזכרון ולכן אין עבורו פסיקות חומרה. במחשבים אחרים מקבלים פסיקות חומרה לשם משלוח התוים לפלט.
  • ה-driver נחלק לשני חלקים נפרדים - חלק עליון המטפל בבקשות האפליקציה, וחלק תחתון המטפל בחומרה. שני חלקי ה-driver מדברים ביניהם דרך חוצץ, המאכסן בתוכו את התוים או הבקשות שנשלחים מהאפליקציה לחומרה או מהחומרה אל האפליקציה, וזאת עד שידרשו על ידי הצד המקבל אותם.

תגיות המסמך:

מאת: יחיאל

EDOK

EEP3EI
מאת: יחיאל

EDOK

EDOK
מאת: יחיאל

EDOK

EDOK
מאת: באסל

תודה

הסברתם את זה, כמו שאר הנושאים, באופן הכי ברור שיש.
שיתוף:
| עוד