פסיקות חומרה

  • פסיקות חומרה (Interrupt) הן אמצעי המאפשר להתקנים חיצוניים (למשל מקלדת, מסך, דיסק קשיח) לקבל ולתת שירותים למעבד.
  • מנגנון הפסיקות נועד להפריד את הטיפול באירועי חומרה מקוד המשתמש.
  • המנגנון מאפשר התקשרות המעבד עם התקנים (לשם נתינה וקבלת שרותים מהתקנים, קבלת מידע על מצב ההתקנים) באופן אסינכרוני וללא בדיקות חוזרות ונשנות (למשל polling)

תגיות המסמך:

מאת: יחיאל

EDOK

EEP3EI
מאת: יחיאל

EDOK

EDOK
מאת: יחיאל

EDOK

EDOK
מאת: באסל

תודה

הסברתם את זה, כמו שאר הנושאים, באופן הכי ברור שיש.
שיתוף:
| עוד