בלוק בקרה

לכל התקן tty מוגדר בלוק בקרה הכולל את כל הנתונים של ההתקן: (בקובץ tty.h)

 • החוצצים
 • מצייני הסמפורים
 • מודי הפעולה:
  • טיפול בסוף שורה: icrlf, ocrlf
  • הדהוד: iecho
  • אופני הקלט: imode
  • עצירת גלגול
  • ועוד... (הרבה)

החוצצים

שלושה חוצצים מעגליים (ציקליים):

 • חוצץ הקלט ibuff
 • חוצץ הפלט obuff
 • חוצץ ההדהוד ebuff

חוצץ ההדהוד מאפשר לבצע הדהוד לתווי הקלט שהגיעו. כל החוצצים מעגליים ולכל אחד מהם מצביעי ראש וזנב. בהכנסה: מוסיפים לראש. בהוצאה:  מוציאים מהזנב.

כמו כן יש מונה הסופר את מספר התווים הנמצאים בחוצץ.

תגיות המסמך:

מאת: יחיאל

EDOK

EEP3EI
מאת: יחיאל

EDOK

EDOK
מאת: יחיאל

EDOK

EDOK
מאת: באסל

תודה

הסברתם את זה, כמו שאר הנושאים, באופן הכי ברור שיש.
שיתוף:
| עוד