הפונקציה ready

הפונקציה מקבלת מציין תהליך ומכניסה אותו לתור ה-ready.

בדרך כלל מיד אחרי קריאה לפונקציה ready נוסיף קריאה לפונקציה resched.

אם זאת, הקריאה ל-resched לא שולבה בתוך הפונקציה ready, מכיוון שיתכן לעיתים מצב בו נרצה להעביר כמה תהליכים מתור כלשהו אל תור ה-ready. במקרה כזה, קריאה ל-resched אחרי הכנסת כל איבר תהיה בזבוז. במקרה כזה נרצה לקרוא ל-resched פעם אחת, לאחר הכנסת כל האיברים לתור ה-ready. מכיוון שכך, לא הוספה לפונקציה ready קריאה ל-resched בסופה.

תגיות המסמך:

מאת: יחיאל

EDOK

EEP3EI
מאת: יחיאל

EDOK

EDOK
מאת: יחיאל

EDOK

EDOK
מאת: באסל

תודה

הסברתם את זה, כמו שאר הנושאים, באופן הכי ברור שיש.
שיתוף:
| עוד