התהליך הריק (The NULL process)

דרישה מהפונקציה resched היא שבכל יציאה מפונקציה זו, יהיה תהליך במצב PRCURR.

מתעוררת השאלה מה מערכת ההפעלה צריכה לעשות כאשר אין אף תהליך מוכן לריצה.

כפי שמומשה, הפונקציה resched יכולה רק להחליף בין תהליך אחד לשני (ולא ליצור תהליכים), ולכן הפיתרון הוא יצירת תהליך שתמיד יהיה מוכן לחישוב. תהליך זה נקרא NULL process.

תהליך זה יקבל את העדיפות המזערית האפשרית, ולכן יהפך לנוכחי רק כאשר אין אף תהליך אחר הדרוש את המעבד. כל פעולתו היא לולאה אינסופית שאינה מבצעת דבר.

מציין התהליך, ה-pid, של תהליך ה-NULL הינו 0.

תגיות המסמך:

מאת: יחיאל

EDOK

EEP3EI
מאת: יחיאל

EDOK

EDOK
מאת: יחיאל

EDOK

EDOK
מאת: באסל

תודה

הסברתם את זה, כמו שאר הנושאים, באופן הכי ברור שיש.
שיתוף:
| עוד