שיטות הקצאה

  1. First Fit:

הקצאת הזיכרון הינה מתוך השטח הפנוי המתאים הראשון שנמצא ברשימה. הסריקה מתחילה בתחילת רשימת הפנויים, וברגע שנמצא שטח ריק גדול מספיק, הוא נתפס לצורך הקצאה.

זוהי השיטה בה מערכת ההפעלה XINU משתמשת.

  1. Next Fit:

ההקצאה הנה בדומה ל-First Fit אך מתוך השטח הפנוי הבא. שומרים מצביע למקום ממנו התקיימה ההקצאה האחרונה, ומתחילים לחפש ממקום זה באופן ציקלי על כל הרשימה.

  1. Best Fit:

סורקים את כל רשימת הפנויים וההקצאה היא מתוך השטח הפנוי הקטן ביותר האפשרי.

  1. Worst Fit:

סורקים את כל הרשימה וההקצאה היא מתוך השטח הפנוי הגדול ביותר.

בכל מקרה לאחר בחירת השטח הפנוי להקצאה, מקצים ממנו שטח בגודל הרצוי. אם נותר חלק מהשטח לא מוקצה, מחזירים אותו לרשימה בגודלו הנותר.

עבור כל אחת משיטות ההקצאה, ניתן למצוא דוגמאות בהן היא עדיפה על פני השיטות האחרות.

תגיות המסמך:

מאת: יחיאל

EDOK

EEP3EI
מאת: יחיאל

EDOK

EDOK
מאת: יחיאל

EDOK

EDOK
מאת: באסל

תודה

הסברתם את זה, כמו שאר הנושאים, באופן הכי ברור שיש.
שיתוף:
| עוד