פונקציות לטיפול ברשימות

  • insert(proc, head, key)

הכנסת תהליך לרשימה לפי מפתח.

  • enqueue(item, tail)

הכנסת איבר בזנב הרשימה (תור).

  • dequeue(item)

ניתוק איבר מהרשימה והחזרת האינדקס שלו.

  • getfirst(head)

הסרת התהליך הראשון ברשימה והחזרת האינדקס שלו.

  • getlast(tail)

הסרת התהליך האחרון ברשימה והחזרת האינדקס שלו.

  • newqueue()

אתחול רשימה חדשה.

הערה לגבי המימוש: המפתח של tail הוא MAXINT. בעזרת ידיעת עובדה זו ממומשת סריקה של אברי התור, כשאנו יכולים לבדוק בכל שלב האם הגענו לסופו.

תגיות המסמך:

מאת: יחיאל

EDOK

EEP3EI
מאת: יחיאל

EDOK

EDOK
מאת: יחיאל

EDOK

EDOK
מאת: באסל

תודה

הסברתם את זה, כמו שאר הנושאים, באופן הכי ברור שיש.
שיתוף:
| עוד