קישור אופרטורים

  • האופרטורים המופשטים נועדו להסתיר את פרטי החמרה מתכניות המשתמש ולהפוך אותן לבלתי תלויות בחמרה הספציפית.
  • המערכת דואגת למפות שמות מופשטים (כמו CONSOLE) ואופרטורים מופשטים (כמו READ) להתקנים פיזיים ו- device drivers.
  • שאלה מרכזית בתכנון מערכת הפעלה הינה: מתי יתבצע הקישור?
  • קישור מאוחר (למשל בזמן ריצה) מאפשר לתכניות משתמש גמישות רבה, אולם נושא תקורה גדולה.
  • קישור מוקדם (למשל בזמן הידור) מאפשר יעילות רבה אולם מחייב הידור מחדש עם כל שינוי בקונפיגורציה.
  • ב- XINU (כמו מערכות רבות אחרות) מתבצע קישור בין האופרטורים המופשטים בתכניות המשתמש לבין הפונקציות הספציפיות המממשות אותם בזמן ריצה.
  • לדוגמא, getc(fd) יקושר לפרוצדורת קריאה מלוח המקשים אם ערכו של fd הוא CONSOLE, ויקושר לפרוצדורת קריאה מדיסק אם ערכו של fd הינו מזהה של קובץ.
  • הגדרות ההתקנים, הקישור בין ההתקנים המופשטים לבין ה- device drivers נעשה בזמן בנית המערכת.

תגיות המסמך:

מאת: יחיאל

EDOK

EEP3EI
מאת: יחיאל

EDOK

EDOK
מאת: יחיאל

EDOK

EDOK
מאת: באסל

תודה

הסברתם את זה, כמו שאר הנושאים, באופן הכי ברור שיש.
שיתוף:
| עוד