ווקטור הפסיקות

  • ווקטור הפסיקות הינו טבלה הכוללת לכל מספר פסיקה את הכתובת של קוד הפסיקה שצריך להתבצע.
  • טבלה זו נמצאת במקום קבוע בזיכרון.
  • התוכנה יכולה לעדכן את הכתובות של קודי הפסיקה בווקטור הפסיקות, בעוד המעבד ניגש לכתובות אלו רק על מנת למצוא את הכתובת של קוד הפסיקה.
  • ווקטור הפסיקות מאותחל בזמן עליית מערכת ההפעלה. עד אתחול ווקטור הפסיקות, אין לאפשר ביצוע פסיקות, ודגל הפסיקות צריך להיות קבוע. בזמן אתחול ווקטור הפסיקות מוצבת הכתובת של קודי הפסיקה השונים לתוך הכניסות המתאימות בווקטור הפסיקות.

תגיות המסמך:

מאת: יחיאל

EDOK

EEP3EI
מאת: יחיאל

EDOK

EDOK
מאת: יחיאל

EDOK

EDOK
מאת: באסל

תודה

הסברתם את זה, כמו שאר הנושאים, באופן הכי ברור שיש.
שיתוף:
| עוד