אתחול ווקטור הפסיקות

  • אתחול רשומות הפסיקה ב-sys_imp נעשה לכל פסיקה, בה XINU משתמש, בנפרד.
  • האתחול כולל שינוי הכתובת בוקטור הפסיקות והגדרת רשומת הפסיקה ב-sys_imp.
  • אתחול זה נעשה על ידי הפונקציה mapinit.
  • תהליך האתחול:
    • שמירת כתובת ה-isr הקודם ברשומת הפסיקה.
    • שינוי ווקטור הפסיקות שיצביע על call intcom ברשומת הפסיקות.
    • אתחול שדות נוספים, ביניהם iflag.

תגיות המסמך:

מאת: יחיאל

EDOK

EEP3EI
מאת: יחיאל

EDOK

EDOK
מאת: יחיאל

EDOK

EDOK
מאת: באסל

תודה

הסברתם את זה, כמו שאר הנושאים, באופן הכי ברור שיש.
שיתוף:
| עוד