אופני משלוח הודעות

הודעה ניתן לשלוח במספר אופנים:

  1. מתהליך לתהליך - Unicast
  2. מתהליך לקבוצה - Multicast
  3. מתהליך לכולם - Broadcast
  4. מתהליך לתיבת דואר - Mailbox

הודעה ניתן לקבל:

  1. מתהליך מסוים - one to one
  2. מתהליך כלשהו - any to one

תגיות המסמך:

מאת: יחיאל

EDOK

EEP3EI
מאת: יחיאל

EDOK

EDOK
מאת: יחיאל

EDOK

EDOK
מאת: באסל

תודה

הסברתם את זה, כמו שאר הנושאים, באופן הכי ברור שיש.
שיתוף:
| עוד