משתני ניהול תהליכים

המציין של התהליך הנוכחי שמור במשתנה הגלובלי currpid, המאפשר התייחסות לתהליך הנוכחי מקוד מערכת ההפעלה.

התהליכים המחכים למעבד שמורים בתור דו כווני על פי עדיפותם. תור זה נקרא ready queue. XINU ניגשת לתו זה על ידי המשתנים rdyhead, rdytail.

חשוב: אסור להשתמש במשתנים אלו בתוכניות המשתמש. אלו משתנים פנימיים של מערכת ההפעלה.

תגיות המסמך:

מאת: יחיאל

EDOK

EEP3EI
מאת: יחיאל

EDOK

EDOK
מאת: יחיאל

EDOK

EDOK
מאת: באסל

תודה

הסברתם את זה, כמו שאר הנושאים, באופן הכי ברור שיש.
שיתוף:
| עוד