סוגי העברת הודעות ב-XINU

  • משלוח לא חוסם (על ידי send) - השליחה היא תמיד לתהליך מסויים
  • Broadcast, Multicast אינן מיושמות ב-XINU.
  • קבלה חוסמת ולא חוסמת (receive, recvclr).

תגיות המסמך:

מאת: יחיאל

EDOK

EEP3EI
מאת: יחיאל

EDOK

EDOK
מאת: יחיאל

EDOK

EDOK
מאת: באסל

תודה

הסברתם את זה, כמו שאר הנושאים, באופן הכי ברור שיש.
שיתוף:
| עוד