קלט/פלט

קלט:

char ch = getc(<device>);

getc קוראת תו מההתקן ומחזירה את התו שהתקבל. אם לא קיים תו מחכה, getc תמתין עד לקבלת תו.

פלט:

putc(<device>, <char>)

putc מדפיסה את התו הנתון אל ההתקן. הקבוע CONSOLE מהווה את מציין ההתקן מקלדת/מסך הסטנדרטי.

תגיות המסמך:

מאת: יחיאל

EDOK

EEP3EI
מאת: יחיאל

EDOK

EDOK
מאת: יחיאל

EDOK

EDOK
מאת: באסל

תודה

הסברתם את זה, כמו שאר הנושאים, באופן הכי ברור שיש.
שיתוף:
| עוד