מבנה רשומה

XINU משתמשת במספר סוגי רשימות: תורים, רשימות ממוינות, רשימות לא ממוינות.

לכל התורים אותו מבנה, המספק את צרכי התורים השונים.

מבנה רשומה:

  • qnext – מצביע אל האיבר הבא או אל tail.
  • qprev – מצביע אל האיבר הקודים או אל head.
  • qkey – מפתח לפיו התור ממוין.

שלושת השדות הם מספרים מסוג int, ומתקיים כי  qnext, qprev מכילים אינדקסים של תאים אחרים במערך.

תגיות המסמך:

מאת: יחיאל

EDOK

EEP3EI
מאת: יחיאל

EDOK

EDOK
מאת: יחיאל

EDOK

EDOK
מאת: באסל

תודה

הסברתם את זה, כמו שאר הנושאים, באופן הכי ברור שיש.
שיתוף:
| עוד