ניהול זיכרון

מבנה הזיכרון ב-PC

זיכרון חופשי

מחסנית

bss

data

text

אזור המיועד להקצאת זיכרון דינאמי

מחסנית התוכנית

משתנים ומבנים גלובליים לא מאותחלים

משתנים ומבנים גלובליים מאותחלים

קוד התוכנית

סגמנט נתונים ds, ss

סגמנט קוד - cs

מבנה הזיכרון ב-XINU

Heap – שטח להקצאת זיכרון לתהליכים

מחסנית מקורית

bss

data

text

שטח פנוי להקצאות

מחסנית 2

מחסנית 1

שטחים מוקצים דינמית

מחסנית של תהליך NULL

משתנים ומבנים גלובליים לא מאותחלים

משתנים ומבנים גלובליים מאותחלים

קוד התוכנית

סגמנט נתונים ds, ss

סגמנט קוד - cs

תגיות המסמך:

מאת: יחיאל

EDOK

EEP3EI
מאת: יחיאל

EDOK

EDOK
מאת: יחיאל

EDOK

EDOK
מאת: באסל

תודה

הסברתם את זה, כמו שאר הנושאים, באופן הכי ברור שיש.
שיתוף:
| עוד