דגשים

  • pname הוא בגודל PNMLEN+1, ולכן בפועל אנו מסוגלים לשמור בו PNMLEN תווים.
  • pbase מכיל את כתובת תחילת המחסנית, שהוקצתה עם יצירת התהליך. נשתמש בשדה זה כשנבוא לשחרר את המחסנית של התהליך כאשר התהליך מסתיים.
  • עדיפות התהליך הינה מספר שלם חיובי.

תגיות המסמך:

מאת: באסל

תודה

הסברתם את זה, כמו שאר הנושאים, באופן הכי ברור שיש.
שיתוף:
| עוד