אופרטורים מופשטים ב-XINU

אופרטור

פעולה

ערך חזרה

getc(fd)

קורא תו קלט אחד

התו עצמו או EOF

putc(fd, ch)

כותב תו פלט אחד

סטטוס

read(fd, buf, n)

קורא n תווים לתוך החוצץ buf

מספר התאים שנקראו.

write(fd, buf, n)

כותב n תווים מתוך החוצץ buf

מספר התאים שנכתבו.

open(fd, arg1, arg2)

מאפשר פתיחת קבצים על ההתקן fd. fd מציין את ההתקן עליו יפתח הקובץ open מחזיר מציין חדש לקובץ עצמו.

המציין החדש

close(fd)

סוגר את fd.

הערה: ישנם התקנים שאסור לסגור כגון CONSOLE.

סטטוס

seek(fd, pos)

מאפשר קביעת מקום הקריאה/הכתיבה הבא בקובץ. לא רלוונטי לצג.

סטטוס

control(fd, pos)

מאפשר פונקציות נוספות להתקנים. למשל עבור צג מגדיר אפשרות הדהוד וגם מצבי עבודה שונים.

סטטוס

init(fd)

פונקצית אתחול להתקן בזמן טעינת המערכת.

סטטוס

תגיות המסמך:

מאת: יחיאל

EDOK

EEP3EI
מאת: יחיאל

EDOK

EDOK
מאת: יחיאל

EDOK

EDOK
מאת: באסל

תודה

הסברתם את זה, כמו שאר הנושאים, באופן הכי ברור שיש.
שיתוף:
| עוד