ioerr, ionull

קיימים אופרטורים שאינם לוונטים להתקנים מסויימים. בטבלת ההתקנים חייבת להיות פונקצית טיפול גם באופרטורים אלו, וזאת מכיוון שהאופרטורים המופשטים נגישים לטבלת ההתקנים בלי בדיקות האם הפעולה המבוקשת חוקית עבור אותו התקן. לשם כך מוגדרות שתי פונקציות טיפול סטנדרטיות:

ionull -

תמיד מחזירה OK. משמשת עבור אופרטורים שאינם רלוונטים אך לא נורא אם יתבצעו.

ioerr -

תמיד מחזירה SYSERR. משמשת עבור אופרטורים שמוסכם שאין לקרוא להם עבור ההתקן (פעולות לא הגיוניות).

תגיות המסמך:

מאת: באסל

תודה

הסברתם את זה, כמו שאר הנושאים, באופן הכי ברור שיש.
שיתוף:
| עוד