סינכרוניזציה בין משלוח וקבלה

-          גישה סינכרונית:

  • השולח ממתין עד שהמקבל קורא את ההודעה.
  • המקבל ממתין עד למשלוח הודעה (אם עדיין לא נשלחה).

-           גישה אסינכרונית:

  • השולח שולח את ההודעה וממשיך בביצוע ללא המתנה.
  • המקבל בודק אם קיימת עבורו הודעה וממשיך מיד ללא המתנה.

-          - גישות מעורבות:

  • שולח סינכרוני ומקבל אסינכרוני.
  • שולח אסינכרוני ומקבל סינכרוני (שולח לא ממתין, מקבל ממתין).

    גרסת השולח האסינכרוני והמקבל הסינכרוני נמצאת בשימוש רב, כולל ב-XINU.

תגיות המסמך:

מאת: יחיאל

EDOK

EEP3EI
מאת: יחיאל

EDOK

EDOK
מאת: יחיאל

EDOK

EDOK
מאת: באסל

תודה

הסברתם את זה, כמו שאר הנושאים, באופן הכי ברור שיש.
שיתוף:
| עוד