חלונות

יצירת חלון תתבצע כך:

int hWin1 = open(CONSOLE, "#cl,rl:c2,r2", "fff/bbb");

  • # מציין שהחלון יפתח עם מסגרת.
  • c1, r1 – קורדינטות הפינה השמאלית העליונה.
  • c2, r2 – קורדינטות הפינה הימנית התחתונה.
  • bbb, fff מחרוזות של 3 אותיות המייצגות את צבעי החלון (foreground, background).
  • הצבעים האפשריים: wht, yel, mag, red, cyn, blk, blu, grn.

מעבר בין החלונות  יתבצע על ידי המקשים F1-F4. F10 משמש למעבר אל ה-CONSOLE.

פלט לחלון:

putc(hWin1, 'a');

fprintf(win1, "variable = %d\n", x);

קלט מחלון:

ch = getc(win1);

תגיות המסמך:

מאת: באסל

תודה

הסברתם את זה, כמו שאר הנושאים, באופן הכי ברור שיש.
שיתוף:
| עוד