פרטי המסמך:

הועלה: סוג מסמך: מסמך אונליין מסמך אונליין
עמודים: 47 הורדות: 20623
מבוא לבינה מלאכותית: פתרון בעיות על ידי חיפוש במרחב מצבים, חיפושים לא מיודעים, חיפושים מיודעים, שימוש ב-BFS וב-DFS, אלגוריתם ASTAR, אלגוריתמים לחיפוש יוריסטי מקומי, משחקים: Minimax, אלגוריתם Alpha-Beta. שימוש בלוגיקה לייצוג ידע - רזולוציה ויוניפיקציה, בעיית הלמידה ואלגוריתם ID3

1. מבוא

דרישות קדם להבנת המסמך:

  • אלגוריתמים בתורת הגרפים – DFS, BFS.
  • לוגיקה – תחשיב היחסים.
  • מבני נתונים.

בינה מלאכותית זהו תחום מחקר במדעי המחשב.

המטרה: פיתוח אלגוריתמים לתפיסה, הסקת מסקנות ולמידה כדי לאפשר פתרון בעיות מורכבות.

מבחן טיורינג: מבחן שהוצע על ידי מתמטיקאי, שהציע שכאשר המחשב יעבור אותו, הוא ייחשב ליצור אינטליגנטי.

סוכן אינטיליגנטי הוא ישות התופסת את סביבתה ופועלת עליה כדי להשיג מטרות שהוגדרו על ידי אדוניה.

מאת: אוריה

אבל הוא עדיין לא נפתח...

Microsoft VBScript runtime error '800a005e'

Invalid use of Null: 'Replace'

/document-details.asp, line 513