2.5. טבלת סיכום חיפושים לא מיודעים

אלגוריתם חיפוש

שלמות

אופטימליות

סיבוכיות זמן ומקום

BFS

שלם

אם לקשתות מחיר זהה, האלגוריתם אופטימלי.

plot:\[b\] מקדם הסיעוף, plot:\[L\] אורכו של המסלול אל הפתרון הקצר ביותר.

סיבוכיות הזמן והזיכרון הן: plot:\[O\left( {{b^L}} \right)\]

DFS עם הגבלת עומק

שלם כאשר הפתרון נמצא במגבלת העומק.

אינו מוצא בהכרח את המסלול הקצר ביותר.

plot:\[b\] מקדם הסיעוף, plot:\[D\] הגבלת העומק.

סיבוכיות זיכרון: סיבוכיות הזיכרון הינה: plot:\[O\left( {b \cdot D} \right)\]. סיבוכיות זמן: plot:\[O\left( {{b^D}} \right)\].

Iterative Deepening

שלם

אופטימלי

זיכרון: ליניארית כמו חיפוש לעומק.

סיבוכיות זמן: plot:\[t = \sum\limits_{i = 0}^L {\left( {L
   + 1 - i} \right) \cdot {b^i}} \]

חיפוש מחיר אחיד

אינו שלם במקרה הכללי. שלם אם פונקצית המחיר חסומה מלמטה.

אופטימלי

סיבוכיות הזמן והזיכרון הן: plot:\[O\left( {{b^L}} \right)\].מאת: אוריה

אבל הוא עדיין לא נפתח...

מאת: אוריה

סליחה, זה ב-9

והקובץ יורד בסדר
מאת: ניר

אני עם אקרובט 8.1.1

הקובץ נפתח בלי שום בעייה
מאת: shoshan

אני מציע שתנסה שוב ב-acrobat 8

כי זה עובד לי בסדר גמור ב-Acrobat 9 וב-Foxit...

יכול להיות שהקובץ ירד לך לא טוב או חתוך או קטן מידי ?
מאת: אוריה

ב-5 זה נפתח

מאת: אוריה

לא נפתח

לא נפתח ב Acrobat Reader 8, הוא כותב שהקובץ לא נתמך או שהוא ניזוק.
שיתוף:
| עוד