2.4. חיפוש מחיר אחיד (Uniform Cost Search)

האלגוריתם שומר כמו חיפוש לרוחב רשימה של צמתים פתוחים.

הצומת הבא לפיתוח הוא הצומת שמחיר המסלול אליו מינימלי.

האלגוריתם עוצר כאשר צומת בעל מחיר מסלול מינימלי הינו צומת מטרה.

שלמות: ללא תנאי נוסף האלגוריתם אינו שלם. אם פונקצית המחיר חסומה מלמטה בחסם חיובי אזי חיפוש מחיר-אחיד הינו שלם.

אופטימליות: האלגוריתם מחזיר את מסלול הפתרון בעל המחיר המינימלי.

Uniform-cost-search(problem)

  OPEN plot:\[
 \leftarrow \] ( make-node(problem[init-state], NIL, 0) )
  CLOSE plot:\[ \leftarrow
 \] NIL
  while open plot:\[ \ne \] ( ) do
    next plot:\[
 \leftarrow \] pop(OPEN)
    CLOSE plot:\[ \leftarrow \] CLOSE plot:\[ \cup \] {next}
    if problem[goal-test](next) then
      return(path(new))
    loop for s in expand(next[state])
      if not(find-state(s, CLOSE) then
        new-cost plot:\[ \leftarrow \] next[g]+cost(next[state], s)
        old-node plot:\[ \leftarrow \] find-state(s, OPEN)
        if old-node then
          if old-node[g] > new-cost then
            old-node[g] plot:\[ \leftarrow \] new-cost
            old-node[parent] plot:\[ \leftarrow \] next
            ; Insert an item into a sorted list according to field g
            insert(old - node, OPEN - {old-node}, g)

        else ; no node with same state in open
          new plot:\[ \leftarrow \] make-node(s, next, new-cost)
          insert(new, OPEN, g)
    return(FAIL) ; OPEN is empty - no solutionסיבוכיות זמן: נסמן ב-plot:\[b\] את מקדם הסיעוף. נניח שקיים פתרון שמחירו plot:\[C\]. במקרה הגרוע ביותר משקל כל הקשתות זהה, ונסמנו plot:\[\delta \]. הפתרון יימצא במרחק plot:\[\frac{C}{\delta }\], ולכן יפותחו plot:\[\frac{{{b^{\left\lceil {\frac{C}{\delta
 }} \right\rceil }} - 1}}{{b - 1}}\] צמתים.

סיבוכיות זיכרון: מספר הצמתים שנשמרים בכל רגע הוא מספר הצמתים בעץ, ולכן לכל היותר ישמרו plot:\[\frac{{{b^{\left\lceil {\frac{C}{\delta
 }} \right\rceil }} - 1}}{{b - 1}}\] צמתים, לפי אותו חישוב שנעשה בסיבוכיות הזמן.

מאת: אוריה

אבל הוא עדיין לא נפתח...

מאת: אוריה

סליחה, זה ב-9

והקובץ יורד בסדר
מאת: ניר

אני עם אקרובט 8.1.1

הקובץ נפתח בלי שום בעייה
מאת: shoshan

אני מציע שתנסה שוב ב-acrobat 8

כי זה עובד לי בסדר גמור ב-Acrobat 9 וב-Foxit...

יכול להיות שהקובץ ירד לך לא טוב או חתוך או קטן מידי ?
מאת: אוריה

ב-5 זה נפתח

מאת: אוריה

לא נפתח

לא נפתח ב Acrobat Reader 8, הוא כותב שהקובץ לא נתמך או שהוא ניזוק.
שיתוף:
| עוד