4.2.2. חיפוש Stochastic hill-climbing

אלגוריתם הזהה ל-hill-climbing אולם מוכן לצעוד בכיווני שיפור שאינם התלולים ביותר.

האלגוריתם בוחר אקראית מבין הצעדים המשפרים עם הסתברות פרופורציונית לעוצמת השיפור.

Stochastic-hill-climbing(state)
  current plot:\[ \leftarrow \] state; current-val plot:\[ \leftarrow \] h(state)
  loop until resources exhausted
    improving-moves plot:\[ \leftarrow \] {}
    loop for op in legal-operators(current)
      new plot:\[ \leftarrow \] op(current); new-val plot:\[ \leftarrow \] h(new)
      if goalp(new) then return(new)
      improvement plot:\[ \leftarrow \] current-val - new-val
      if improvement > 0 then
        improving-moves = improving-moves plot:\[ \cup \] {(op , improvement)}
    if improving-moves={} then return(current)
    current plot:\[ \leftarrow \]
      Select randomly from improving-moves with probability
      proportional to improvement
    current-val = h(current)
  return(current)

מאת: אוריה

אבל הוא עדיין לא נפתח...

מאת: אוריה

סליחה, זה ב-9

והקובץ יורד בסדר
מאת: ניר

אני עם אקרובט 8.1.1

הקובץ נפתח בלי שום בעייה
מאת: shoshan

אני מציע שתנסה שוב ב-acrobat 8

כי זה עובד לי בסדר גמור ב-Acrobat 9 וב-Foxit...

יכול להיות שהקובץ ירד לך לא טוב או חתוך או קטן מידי ?
מאת: אוריה

ב-5 זה נפתח

מאת: אוריה

לא נפתח

לא נפתח ב Acrobat Reader 8, הוא כותב שהקובץ לא נתמך או שהוא ניזוק.
שיתוף:
| עוד