2.1.2. התאמת BFS לחיפוש בגרפים

ניתן למנוע חיפוש חוזר על ידי שמירת הצמתים שפותחו. דרישות הזיכרון לא תגדלנה מכיוון שכל צומת שלא פותח החזיק את כל הצמתים במסלול לשורש לשם שחזור הפתרון.האלגוריתם המשופר:

Breadth-first-search-G(problem)
  OPEN plot:\[
 \leftarrow \] ( make-node(problem[init-state], NIL) )
  CLOSE plot:\[ \leftarrow \] NIL
  while open plot:\[ \ne
 \] ( ) do
    next-node plot:\[
 \leftarrow \] pop(OPEN)
    CLOSE plot:\[ \leftarrow \] CLOSE plot:\[ \cup \] {next-node}
    loop for s in expand(next-node[state])
      if not(find-state(s, OPEN) or find-state(s, CLOSE)) then
        new plot:\[
 \leftarrow \] make-node(s, next-node)
        if problem[goal-test](s) then return(path(new))
        OPEN plot:\[ \leftarrow \] OPEN || (new)


find-state(state, node-list)
  for each node in node-list
    if node[state]=state then return TRUE
  return FALSE

מאת: אוריה

אבל הוא עדיין לא נפתח...

מאת: אוריה

סליחה, זה ב-9

והקובץ יורד בסדר
מאת: ניר

אני עם אקרובט 8.1.1

הקובץ נפתח בלי שום בעייה
מאת: shoshan

אני מציע שתנסה שוב ב-acrobat 8

כי זה עובד לי בסדר גמור ב-Acrobat 9 וב-Foxit...

יכול להיות שהקובץ ירד לך לא טוב או חתוך או קטן מידי ?
מאת: אוריה

ב-5 זה נפתח

מאת: אוריה

לא נפתח

לא נפתח ב Acrobat Reader 8, הוא כותב שהקובץ לא נתמך או שהוא ניזוק.
שיתוף:
| עוד