העברת נוסחאות לצורת CNF

שלב 1: הסרת סימני הגרירה plot:\[ \to \].

כדי לבצע זאת, נשתמש בשקילות: plot:\[A \to B \equiv \neg A \vee B\]

דוגמא: plot:\[\forall s\forall t\left[ {\forall x\left[ { \in \left( {x,s} \right)
 \to  \in \left( {x,t} \right)} \right] \to  \subseteq \left( {s,t} \right)}
 \right]\]

יהפוך ל- plot:\[\forall s\forall t\left[ {\neg \forall x\left[ {\neg  \in \left(
 {x,s} \right) \vee  \in \left( {x,t} \right)} \right] \vee  \subseteq \left(
 {s,t} \right)} \right]\].

שלב 2: הקטן את טווח השלילות לפסוקים אטומיים

כדי לעשות זאת, נשתמש בשקילויות הבאות:

plot:\[\neg \left( {\neg A} \right) \equiv A\]

plot:\[\neg \left( {A \wedge B} \right) =
  \neg A \vee \neg B\]

plot:\[\neg \left( {A \vee B} \right) = \neg A \wedge \neg B\]

plot:\[\neg \exists X\left[
  {P\left( X \right)} \right] \equiv \forall X\left[ {\neg P\left( X \right)}
  \right]\]

plot:\[\neg \forall X\left[
  {P\left( X \right)} \right] \equiv \exists X\left[ {\neg P\left( X \right)}
  \right]\]

דוגמא:

plot:\[\begin{gathered}
 
   \forall s\forall t\left[ {\neg \forall
 x\left[ {\neg  \in \left( {x,s} \right) \vee  \in \left( {x,t} \right)} \right]
 \vee  \subseteq \left( {s,t} \right)} \right] \Rightarrow  \hfill \\
 
   \forall s\forall t\left[ {\exists
 x\neg \left[ {\neg  \in \left( {x,s} \right) \vee  \in \left( {x,t} \right)}
 \right] \vee  \subseteq \left( {s,t} \right)} \right] \Rightarrow  \hfill \\
 
   \forall s\forall t\left[ {\exists
 x\left[ {\neg \neg  \in \left( {x,s} \right) \wedge \neg  \in \left( {x,t}
 \right)} \right] \vee  \subseteq \left( {s,t} \right)} \right] \Rightarrow 
 \hfill \\
 
   \forall s\forall t\left[ {\exists
 x\left[ { \in \left( {x,s} \right) \wedge \neg  \in \left( {x,t} \right)}
 \right] \vee  \subseteq \left( {s,t} \right)} \right] \hfill \\ 
 
 \end{gathered} \]

שלב 3: שנה את שמות המשתנים כך שלא יופיע אותו שם בשני כמתים

לדוגמא, הנוסחה plot:\[\forall xP\left( x \right) \vee \forall xQ\left( x \right)\] תהפוך ל- plot:\[\forall xP\left( x \right) \vee
 \forall yQ\left( y \right)\].

שלב 4: העבר את כל הכמתים לתחילת הנוסחה תוך שמירה על סדר הופעתם

plot:\[\begin{gathered}
 
   \forall s\forall t\left[ {\exists
 x\left[ { \in \left( {x,s} \right) \wedge \neg  \in \left( {x,t} \right)}
 \right] \vee  \subseteq \left( {s,t} \right)} \right] \Rightarrow  \hfill \\
 
   \forall s\forall t\exists x\left[
 {\left[ { \in \left( {x,s} \right) \wedge \neg  \in \left( {x,t} \right)}
 \right] \vee  \subseteq \left( {s,t} \right)} \right] \hfill \\ 
 
 \end{gathered} \]שלב 5: הסר את הכמתים הישיים בתהליך סקולומיזציה:

כמת ישי = plot:\[\exists \].

 1. יהי plot:\[n\] מספר הכמתים הכוללים משמאל לכמת הישי. הנוסחה עם הכמת הישי נמצאת בטווח plot:\[n\] הכמתים. יהיו plot:\[{x_1},...,{x_n}\] המשתנים של הכמתים הללו.
 2. החלף את כל ההופעות של המשתנה של הכמת הישי בפונקציה חדשה בעלת שם כלשהו חדש (שאינו מופיע במקום אחר) בעלת plot:\[n\] ארגומנטים plot:\[{x_1},...,{x_n}\]. הפונקציה הזו נקראת פונקצית סקולם. לדוגמא, plot:\[\forall {X_1}...\forall
   {X_n}\exists Y\left[ {p\left( {Y,{X_1},...,{X_n}} \right)} \right]\] תהפוך ל- plot:\[\forall {X_1}...\forall
   {X_n}\left[ {p\left( {{f_{20}}\left( {{X_1},...,{X_n}}
   \right),{X_1},...,{X_n}} \right)} \right]\] כאשר plot:\[{f_{20}}\] הינו שם פונקציה חדש.
 3. אם לא קיימים כמתים כוליים משמאל, הפונקציה תהיה בעלת 0 ארגומנטים ונקראת קבוע סקולם.

plot:\[\begin{gathered}
 
   \forall s\forall t\exists x\left[
 {\left[ { \in \left( {x,s} \right) \wedge \neg  \in \left( {x,t} \right)}
 \right] \vee  \subseteq \left( {s,t} \right)} \right] \Rightarrow  \hfill \\
 
   \forall s\forall t\left[ {\left[ { \in
 \left( {F(s,t),s} \right) \wedge \neg  \in \left( {F(s,t),t} \right)} \right]
 \vee  \subseteq \left( {s,t} \right)} \right] \hfill \\ 
 
 \end{gathered} \]

שלב 6: הסר את כל הכמתים הכוללים

בשלב זה קיימים רק כמתים כוללים. מסירים אותם וזוכרים שכל המשתנים הינם של כמתים כוללים.

plot:\[\begin{gathered}
 
   \forall s\forall t\left[ {\left[ { \in
 \left( {F(s,t),s} \right) \wedge \neg  \in \left( {F(s,t),t} \right)} \right]
 \vee  \subseteq \left( {s,t} \right)} \right] \Rightarrow  \hfill \\
 
   \left[ {\left[ { \in \left( {F(s,t),s}
 \right) \wedge \neg  \in \left( {F(s,t),t} \right)} \right] \vee  \subseteq
 \left( {s,t} \right)} \right] \hfill \\ 
 
 \end{gathered} \]

שלב 7: הפוך את הנוסחה לקוניונקציה של דיסיונקטים

נשתמש בשקילות: plot:\[\left( {A \wedge B} \right) \vee C \equiv \left( {A \vee C} \right) \wedge
 \left( {B \vee C} \right)\]

plot:\[\begin{gathered}
 
   \left[ {\left[ { \in \left( {F(s,t),s}
 \right) \wedge \neg  \in \left( {F(s,t),t} \right)} \right] \vee  \subseteq
 \left( {s,t} \right)} \right] \Rightarrow  \hfill \\
 
   \left[ { \in \left( {F(s,t),s} \right)
 \vee  \subseteq \left( {s,t} \right)} \right] \wedge \left[ {\neg  \in \left(
 {F(s,t),t} \right) \vee  \subseteq \left( {s,t} \right)} \right] \hfill \\ 
 
 \end{gathered} \]שלב 8: נקרא לכל דיסיונקציה בשם clause. שנה שמות משתנים כך שבכל clause יהיו שמות אחרים.

נשתמש בשקילות הבאה: plot:\[\forall X\left[ {P\left( X \right) \wedge Q\left( X \right)} \right]
 \equiv \forall X\left[ {P\left( X \right)} \right] \wedge \forall X\left[
 {Q\left( X \right)} \right]\]

plot:\[\begin{gathered}
 
   \left[ { \in \left( {F(s,t),s} \right)
 \vee  \subseteq \left( {s,t} \right)} \right] \wedge \left[ {\neg  \in \left(
 {F(s,t),t} \right) \vee  \subseteq \left( {s,t} \right)} \right] \hfill \\
 
    \Downarrow  \hfill \\
 
   \left[ { \in \left( {F({x_1},{x_2}),{x_1}}
 \right) \vee  \subseteq \left( {{x_1},{x_2}} \right)} \right] \wedge  \hfill \\
 
   \left[ {\neg  \in \left(
 {F({x_3},{x_4}),{x_3}} \right) \vee  \subseteq \left( {{x_3},{x_4}} \right)}
 \right] \hfill \\ 
 
 \end{gathered} \]

מאת: אוריה

אבל הוא עדיין לא נפתח...

מאת: אוריה

סליחה, זה ב-9

והקובץ יורד בסדר
מאת: ניר

אני עם אקרובט 8.1.1

הקובץ נפתח בלי שום בעייה
מאת: shoshan

אני מציע שתנסה שוב ב-acrobat 8

כי זה עובד לי בסדר גמור ב-Acrobat 9 וב-Foxit...

יכול להיות שהקובץ ירד לך לא טוב או חתוך או קטן מידי ?
מאת: אוריה

ב-5 זה נפתח

מאת: אוריה

לא נפתח

לא נפתח ב Acrobat Reader 8, הוא כותב שהקובץ לא נתמך או שהוא ניזוק.
שיתוף:
| עוד