7.3.4. מחירים שונים למבחנים שונים

ייתכן שמחיר חישוב התכונות הינו שונה, ולכן נעדיף להפעיל את התכונות בסדר מסוים, גם אם תכונה מסויימת היא יעילה יותר מאחרות.

הפתרון – בהינתן הגדרת פונקצית מחיר על התכונות, נשקלל את המחיר עם חישוב ה-gain.

מאת: אוריה

אבל הוא עדיין לא נפתח...

מאת: אוריה

סליחה, זה ב-9

והקובץ יורד בסדר
מאת: ניר

אני עם אקרובט 8.1.1

הקובץ נפתח בלי שום בעייה
מאת: shoshan

אני מציע שתנסה שוב ב-acrobat 8

כי זה עובד לי בסדר גמור ב-Acrobat 9 וב-Foxit...

יכול להיות שהקובץ ירד לך לא טוב או חתוך או קטן מידי ?
מאת: אוריה

ב-5 זה נפתח

מאת: אוריה

לא נפתח

לא נפתח ב Acrobat Reader 8, הוא כותב שהקובץ לא נתמך או שהוא ניזוק.
שיתוף:
| עוד