6.1.2. כלל הרזולוציה

ההנחה השנייה שאלגוריתם הרזולוציה מסתמך עליה היא ההנחה כי מ-plot:$\left( {\left( {A
 \vee L} \right) \wedge \left( {B \vee \neg L} \right)} \right)$ נובע plot:$\left( {A \vee B}
 \right)$.

הוכחת ההנחה:

נניח כי plot:$\left( {\left( {A
 \vee L} \right) \wedge \left( {B \vee \neg L} \right)} \right)$ נכון. אזי plot:$\left(
 {A \wedge L} \right)$ נכון וגם plot:$\left( {B \wedge
 \neg L} \right)$ נכון.

אם A נכון, אזי בפרט plot:$\left(
 {A \vee B} \right)$ וגמרנו.

אם A אינו נכון, אז L חייב להיות נכון, ולכן plot:$\neg L$ אינו נכון, ומכאן ש-plot:$B$ נכון.

אם plot:$B$ נכון, אזי בפרט plot:$\left(
 {A \vee B} \right)$ וגמרנו.

סוף ההוכחה.

נשתמש בהנחה זו בהמשך כדי לצמצם פסוקיות ולקבל ביטויים פשוטים יותר.

מאת: אוריה

אבל הוא עדיין לא נפתח...

מאת: אוריה

סליחה, זה ב-9

והקובץ יורד בסדר
מאת: ניר

אני עם אקרובט 8.1.1

הקובץ נפתח בלי שום בעייה
מאת: shoshan

אני מציע שתנסה שוב ב-acrobat 8

כי זה עובד לי בסדר גמור ב-Acrobat 9 וב-Foxit...

יכול להיות שהקובץ ירד לך לא טוב או חתוך או קטן מידי ?
מאת: אוריה

ב-5 זה נפתח

מאת: אוריה

לא נפתח

לא נפתח ב Acrobat Reader 8, הוא כותב שהקובץ לא נתמך או שהוא ניזוק.
שיתוף:
| עוד