4.3. Simulated-annealing

האלגוריתמים הקודמים התעקשו לבחור רק צעד משפר או לא מזיק. אסטרטגיה כזו תביא להתקעות במינימום מקומי. Simulated-annealing מתירה צעדים למעלה. ההסתברות לבחירת צעדים אלו יורדת ככל שמתקדם החיפוש.

מאת: אוריה

אבל הוא עדיין לא נפתח...

מאת: אוריה

סליחה, זה ב-9

והקובץ יורד בסדר
מאת: ניר

אני עם אקרובט 8.1.1

הקובץ נפתח בלי שום בעייה
מאת: shoshan

אני מציע שתנסה שוב ב-acrobat 8

כי זה עובד לי בסדר גמור ב-Acrobat 9 וב-Foxit...

יכול להיות שהקובץ ירד לך לא טוב או חתוך או קטן מידי ?
מאת: אוריה

ב-5 זה נפתח

מאת: אוריה

לא נפתח

לא נפתח ב Acrobat Reader 8, הוא כותב שהקובץ לא נתמך או שהוא ניזוק.
שיתוף:
| עוד