7.4.1. סיווג השכן הקרוב ביותר (Nearest neighbor classification)

למידה: שמירת דוגמאות האימון.

סיווג: בהינתן דוגמא לא מסווגת, סווג אותה על פי השכן המסווג הקרוב ביותר.

מדד הקירבה: מרחק במרכב התכונות. בד"כ משתמשים בפונקצית המרחק האוקלידי: plot:\[d\left( {x,y} \right) = \sqrt {\sum\limits_{i = 1}^n {h{{\left(
 {{a_i}\left( x \right),{a_i}\left( y \right)} \right)}^2}} } \] כאשר plot:\[{a_1}\left( x \right),...,{a_n}\left( x \right)\] הינן ערכי תכונות הדוגמה.

כאשר התכונות מספריות, plot:\[h\left( {{a_i}\left( x \right),{a_i}\left( y \right)} \right) =
 {a_i}\left( x \right) - {a_i}\left( y \right)\], אחרת נהוג להשתמש ב:

plot:\[h\left(
 {{a_i}\left( x \right),{a_i}\left( y \right)} \right) = \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
 
    0 \hfill & {{a_i}\left( x \right)
 = {a_i}\left( y \right)} \hfill  \\ 
 
    1 \hfill & {{a_i}\left( x \right)
 \ne {a_i}\left( y \right)} \hfill  \\ 
 
 \end{array} } \right.\]מאת: אוריה

אבל הוא עדיין לא נפתח...

מאת: אוריה

סליחה, זה ב-9

והקובץ יורד בסדר
מאת: ניר

אני עם אקרובט 8.1.1

הקובץ נפתח בלי שום בעייה
מאת: shoshan

אני מציע שתנסה שוב ב-acrobat 8

כי זה עובד לי בסדר גמור ב-Acrobat 9 וב-Foxit...

יכול להיות שהקובץ ירד לך לא טוב או חתוך או קטן מידי ?
מאת: אוריה

ב-5 זה נפתח

מאת: אוריה

לא נפתח

לא נפתח ב Acrobat Reader 8, הוא כותב שהקובץ לא נתמך או שהוא ניזוק.
שיתוף:
| עוד